Doporučení Národního konventu o EU: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 10. března 2023 doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 24. února, jehož tématem bylo zhodnocení českého předsednictví v Radě EU. Diskuze proběhla v Lichtenštejnském paláci a online skrze Webex Teams. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

„Dnešní kulatý stůl se věnoval jednak vyhodnocení naplnění obsahových priorit českého předsednictví v uplynulém půlroce, tak zhodnocení jeho logisticko-organizačního zvládnutí, a konečně i vyhodnotil související komunikaci. Shoda panuje na tom, že po úspěšném a pozitivně vnímaném předsednictví, kdy se nám podařilo dosáhnout vysokého počtu kompromisů, bychom se nyní měli soustředit na stanovení klíčových priorit ve vztahu k aktuálně projednávané evropské legislativě a stejně tak bychom měli využít zkušeností lidí, kteří se na předsednictví podíleli. Pro zachování silné a respektované pozice ČR v EU bude důležité, aby se tématům i nadále věnovali vládní politici, stejně tak směrem k viditelnost tématu EU a jejích politik vůči široké veřejnosti bude klíčové, aby jej politici udržovali ve veřejném diskurzu,“ uvedla ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Alice Krutilová.

Z prezentovaných stanovisek a následné diskuze vyplynula tato doporučení:

  1. Česká republika by měla využít pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii.
  2. Česká republika by měla vést debatu o dlouhodobých prioritách ČR v Evropské unii, do níž by měli být zapojeni všichni relevantní aktéři politického i nepolitického charakteru včetně neziskového a akademického sektoru. Například v podobě zadávání externích analýz, ať již za využití TAČR, jako tomu bylo během příprav a v průběhu předsednictví, či jiných nástrojů.
  3. Česká republika by měla stanovit rámec pro dlouhodobější systematické vzdělávání úředníků státní správy ve vztahu k Evropské unii a zacílit jej na konkrétní potřeby. Za tímto účelem by měla využít nabyté zkušenosti z českého předsednictví.
  4. Česká republika by pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.
  5. Česká republika by měla využít zkušenosti z českého předsednictví v oblasti komunikace a pokračovat v profesionalizaci státní správy v oblasti PR a celkové koordinaci se zajištěním silné politické podpory komunikace včetně s novináři například formou pravidelných briefingů před Radami.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.cz, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (@Narodnikonvent). Doporučení budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autorka: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek