Komise přináší návrh rozpočtu EU na příští rok

Evropská komise přišla ve středu 7. června s návrhem unijního rozpočtu na rok 2024. Ten má být ve výši 189,3 miliard eur. Rozpočet bude doplněn o dalších asi 113 miliard eur v platbách na granty v rámci nástroje EU na podporu oživení po pandemii NextGenerationEU.

Evropská unie v posledních letech čelila značným výzvám, ať už v podobě pandemie, energetické krize, boji s důsledky ruské agrese na Ukrajině či současné rekordní inflaci. Návrh rozpočtu na rok 2024 nicméně i nadále poskytuje klíčové finanční prostředky na plánované priority EU. V popředí zůstanou především výdaje na ekologická a digitální opatření pro zajištění odolnější Evropy připravené na budoucnost.

„Rozpočet EU i nadále poskytuje Evropě prostředky k řešení současných i budoucích výzev. Stejně jako národní rozpočty však čelí omezením, jelikož náklady rostou, a potřeby financování neklesají. Evropský rozpočet na rok 2024 byl sestaven tak, aby dále podporoval ekologickou a digitální transformaci Unie, a stále patří k nejmocnějším nástrojům, který přináší do života lidí přidanou hodnotu.“

Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu

Návrh rozpočtu na příští rok směruje finanční prostředky do oblastí nejpalčivějších potřeb, které pociťují členské státy EU i jejich partneři. Cílem financování na příští rok zůstává modernizace Unie, podpora ekologické a digitální transformace a upevňování jejího postavení ve světě.

Komise konkrétně navrhuje následující přerozdělení prostředků z rozpočtu:

 • 53,8 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku a 1,1 miliardy eur pro Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond,
 • 47,9 miliardy eur na regionální rozvoj a soudržnost,
 • 15,8 miliardy eur na podporu našich partnerů a zájmů ve světě,
 • 13,6 miliardy eur na výzkum a inovace,
 • 4,6 miliardy eur na evropské strategické investice,
 • 2,1 miliardy eur na výdaje související s vesmírem, zejména na Kosmický program EU,
 • 10,3 miliardy eur na investice do občanů, sociální soudržnosti a hodnot,
 • 2,4 miliardy eur na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu,
 • 2,2 miliardy eur na ochranu hranic,
 • 1,7 miliardy eur na výdaje související s migrací,
 • 1,6 miliardy eur na obranu,
 • 947 milionů eur na zajištění fungování jednotného trhu,
 • 754 milionů eur na program EU4Health pro zajištění komplexní zdravotnické reakce na potřeby lidí a 230 milionů eur na mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU),
 • 726 milionů eur na bezpečnost,
 • 213 milionů eur na bezpečná družicová spojení v rámci nového Programu Unie pro bezpečnou konektivitu.

Plánované rozložení rozpočtu společně s granty bude představovat hnací sílu hospodářského oživení, pomůže k vytváření nových pracovních míst a zároveň posílí strategickou autonomii EU. Rozpočet je dlouhodobě sestavován tak, aby bylo 30 % prostředků nástroje na podporu oživení NextGenerationEU vynaloženo na boj proti změně klimatu.

Zdroj: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek