Tváře EU: Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

Další díl „seriálu“ Tváře EU představuje Věru Jourovou, místopředsedkyni Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Jourová pochází z moravské Třebíče, kde se angažovala v komunální politice. Věděli jste, že byla mylně obviněna z přijetí úplatku a následně neprávem držena ve vazbě 33 dnů? Během této kapitoly svého života si sáhla na samé dno, ze kterého se posléze odrazila, započala studium práv a její zájem o právní stát a spravedlnost zesílil, a tak její kariérní život nabral nové obrátky. Čtěte dále a dozvíte se více!

OD STUDIA PŘES KOMUNÁLNÍ POLITIKU K POSTU V EVROPSKÉ KOMISI

Věra Jourová se narodila v Třebíči v roce 1964. Vystudovala obor Teorie kultury na Univerzitě Karlově v roce 1991 a poté se angažovala v rodném městě v Městském kulturním středisku a poté na městském úřadě jako tajemnice a mluvčí. Posléze postoupila na Krajský úřad Vysočina jako vedoucí Odboru regionálního rozvoje.

Od roku 2000 navíc působila v soukromém sektoru jako konzultantka a pracovala na projektech týkajících se fondů EU, regionálního rozvoje apod. V roce 2002 vstoupila do České strany sociálně demokratické (ČSSD), kde setrvala 4 roky. O dva roky později pracovala jako náměstkyně na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Po mylném obvinění z korupce započala studium práv na Univerzitě Karlově, které dokončila v roce 2012. Dále pracovala v oblasti poradenské činnosti týkající se evropských fondů a přistoupení zemí západního Balkánu k EU. Zároveň si vyzkoušela práci koncipientky v advokátní kanceláři.

Mezitím se pokusila v roce 2009 o kandidaturu do Evropského parlamentu jako nestranička za Evropskou demokratickou stranu a v následujícím roce o kandidaturu do Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL. Ani jeden z pokusů však tehdy nebyl úspěšný.

Co se týče její následné politické příslušnosti, v roce 2013 byla zvolena do Poslanecké sněmovny z kandidátky hnutí ANO 2011. Ve straně stále setrvává.

V následujícím roce se stala ministryní pro místní rozvoj, nicméně v témže roce byla zvolena evropskou komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.  Na této pozici se věnovala například GDPR, spotřebitelským otázkám nebo bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu (více zde). Svůj mandát si v roce 2019 obhájila a stala se tak místopředsedkyní Komise pro hodnoty a transparentnost.

V létě příštího roku vyprší Jourové mandát a uzavře se tak její desetiletá etapa v Evropské komisi.

„Návratem do Česka se mi otevře ta pomyslná bonboniéra a já se těším, co mi přinese."

Věra Jourová

PŘEHLED

 • 2019 – současnost – Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

 • 2014 – 2019 – Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
 • 2014 Ministryně pro místní rozvoj
 • 2012 – 2013 – Koncipientka, advokátní kancelář Bezděk & Partners 
 • 2006-2013 Ředitelka společnosti Primavera Consulting Ltd. poradenství v oblasti evropských fondů
 • 2012 – Magisterský titul v oboru práva, Univerzita Karlova v Praze
 • 2006 – 2011 Poradenská činnost na západním Balkáně týkající se přistoupení k EU 
 • 2003 – 2006 – Náměstkyně ministra pro místní rozvoj 
 • 2001 – 2003 Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
 • 1995 – 2000 Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč
 • 1991 Magisterský titul v oboru teorie kultury, Univerzita Karlova v Praze 

ZAJÍMAVOSTI

Měsíc ve vazbě

V roce 2006 strávila Jourová, tehdy jako náměstkyně na Ministerstvu pro místní rozvoj, neprávem 33 dnů ve vazbě na základě obvinění z přijetí úplatku ve výši dvou milionů korun. Ten měla údajně přijmout výměnou za prosazení udělení dotace z Evropské unie na nadhodnocený projekt opravy budišovského zámku. 

Její vyšetřování bylo zastaveno kvůli nedostatku důkazů, že by k přijetí úplatku došlo. Jourové náleželo finanční odškodnění ve výší 2,7 milionů korun za nezákonnou vazbu a ušlý příjem.

Zadržena byla v roce 2006 na letišti po příjezdu do České republiky z konference v Bělorusku, přičemž byla dopředu upozorněna novináři o jejich záměru ji zadržet.

O této nešťastné kapitole jejího života mluví jako o pádu na samé dno, které jí poničilo reputaci a zasáhlo celou její rodinu. Po propuštění z vazby byl navíc vykraden jejího byt.

Tyto zkušenosti ji přivedly ke studiu práv ve věku 42 let, kdy se rozhodla bojovat za svou budoucnost.

„Mne to obvinění z korupce hrozně urazilo. Někdy parafrázuji Švejka a říkám: ‚Zavřeli jste mě, tak tady máte přes držku.‘ Rozhodla jsem se, že budu studovat a zjišťovat, jak má vypadat právní stát, abych se byla schopná bránit. Ta trestní kauza byla obrovský impuls do dalšího života.“

Věra Jourová pro Český rozhlas, 2018

Jourová mezi 100 nejvlivnějšími lidmi světa

Americký časopis Time zařadil v roce 2019 Věru Jourovou mezi stovku nejvlivnějších osobností světa, přičemž se v takovém žebříčku ocitla jako vůbec první Češka. Ocenění získala například za regulaci velkých technologických společností a podporu práv občanů EU na ochranu soukromí v podobě nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

„Bylo to pro mne dost neuvěřitelné, protože já se necítím být nějak extra vlivná nebo důležitá. Pořád jsem normální ženská, je to ale radost, ocenění práce, nejen mojí ale práce mého týmu. Budu se snažit s tím zacházet co nejobratněji.“

Rodinný život

Svého nastávajícího manžela potkala, tehdy ještě jako Věra Špaková, na venkovské tancovačce v osmdesátých letech.  Na vysokoškolské studium nastoupila v době, kdy již byla matkou, přičemž druhé dítě se jí narodilo ve čtvrtém ročníku studia. S manželem Jourou se rozvedla po osmnácti letech manželství.

Oblíbené slovo, zvuk nebo perfektní začátek dne

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ EVROPSKÉ KOMISE PRO HODNOTY A TRANSPARENTNOST

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost:

 • řídí činnost Komise týkající se hodnot a transparentnosti a dodržování zásad právního státu
 • zajišťuje, aby byl demokratický systém otevřený a transparentní, a aby byl chráněn před vnějšími zásahy
 • udržuje otevřený, transparentní a pravidelný dialog s ostatními orgány EU, občany, reprezentativními sdruženími a občanskou společností
 • koordinuje Evropský akční plán pro demokracii, aby byly řešeny hrozby vnějších zásahů do evropských voleb
 • překládá návrhy právních předpisů zajišťujících větší transparentnost placené politické reklamy a jasnější pravidla financování evropských politických stran
 • podporuje úsilí v boji proti dezinformacím a falešným informacím tak, aby zároveň zůstala zachována svoboda projevu, svoboda tisku a pluralita sdělovacích prostředků
 • koordinuje Evropskou občanskou iniciativu, která dává větší slovo při rozhodování Evropanům
 • monitoruje uplatňování Listiny základních práv
 • zvyšuje povědomí o právech vyplývajících z občanství EU prostřednictvím programu Práva, rovnost a občanství

Sdílet tento příspěvek