ČR a Polsko zkoordinují kroky proti znečištění ovzduší na obou stranách hranice

Česko a Polsko budou usilovat o zlepšení ovzduší na obou stranách česko-polské hranice. Mimo jiné pro to zajistí financování, včetně peněz na regionální programy zlepšování kvality ovzduší, a pravidelně si budou vyměňovat informace o plánovaných opatřeních prostřednictvím mezistátní expertní skupiny. Plyne to z deklarace, kterou dnes podepsal ministr životního prostředí Petr Hladík a polská ministryně klimatu a ochrany životního prostředí Anna Moskwová. Ministerstvo životního prostředí o tom informovalo v tiskové zprávě. Iniciace vznikla ze strany českého ministerstva.

„Přeshraniční znečištění ovzduší je velký a v Evropě doposud nedostatečně řešený problém, který zdaleka nepostihuje pouze Česko nebo Polsko, ale probíhá v celé EU a přispívají k němu i regiony mimo území unie. V ČR je nejsilněji přeshraničním přenosem zatížen Moravskoslezský kraj, který zároveň společně s polskou částí Slezska patří mezi nejvíce znečištěné regiony EU,“ řekl Hladík.

Deklarace, kterou Hladík a Moskwová podepsali, potvrzuje nejen připravenost obou zemí realizovat opatření k omezení přenosu znečištění ovzduší přes hranice, ale také potřebu koordinovat ekologická opatření na česko-polských hranících. Dohoda na zajištění adekvátního financování je podle MŽP důležitá kvůli tomu, že důležitým opatřením do budoucna bude výměna zastaralých kotlů na pevná paliva na obou stranách hranice.

„Polsko-česká spolupráce v oblasti zlepšování kvality ovzduší probíhá od roku 2009. Společně s českým ministrem životního prostředí jsme se shodli na tom, že je nutné zavést nové společné iniciativy, které by pomohly posunout stávající spolupráci na další úroveň. Dnešní slavnostní setkání je dalším krokem k dosažení cíle, kterým je lepší kvalita života pro obce na obou stranách hranice.“

Anna Moskwová, polská ministryně životního prostředí

Česko i Polsko budou zároveň usilovat o dosažení cílů stanovených v evropském legislativním rámci ochrany ovzduší. „To je velmi významné s ohledem na nyní projednávanou revizi směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, v rámci které se v EU plánuje významné zpřísnění emisních limitů od roku 2030,“ doplnilo ministerstvo.

Podle analýzy z letošního září, kterou ve spolupráci s odborníky provedl britský list The Guardian. Až 98 procent Evropanů dýchá vysoce znečištěný vzduch, který má na svědomí 400.000 úmrtí ročně.

Zdroj: ČTK
Foto: MZP ČR

Sdílet tento příspěvek