Archiv

Zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury

06.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu schválilo dne 20. června 2008 návrh směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Návrh má za cíl modernizovat standardy v oblasti řízení bezpečnosti silničního provozu a stanovit hlavní směry a osvědčené postupy pro všechny fáze projektu…

AKTUALIZACE: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

06.10.2008 Euroskop Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) konaném 10. září 2008 byla v prvním čtení přijata tzv. Turmesova zpráva k návrhu směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. V textu jsou zapracovány některé důležité…

AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

06.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 24. září 2008 završilo první čtení návrhu nařízení, jímž by měl být zřízen Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací (EECMA). AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady…

SPECIÁL: Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu

06.10.2008 Euroskop Přehled tří legislativních návrhů, které doprovázejí akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu, jejž Komise zveřejnila 16. července 2008. SPECIÁL: Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku…

Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

06.10.2008 Euroskop Evropská komise dne 16. července 2008 zveřejnila návrh nařízení o dobrovolné účasti v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), které by mělo novelizovat současnou právní úpravu tohoto systému. Revize s…

Nařízení o systému ekoznačky

06.10.2008 Euroskop V nejbližší době se očekává zahájení projednávání návrhu, který má nahradit stávající nařízení č. 1980/2000 (tzv. nařízení o ekoznačce). Návrh nařízení o systému ekoznačky Společenství Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)401 v konečném…

Požadavky na ekodesign výrobků

06.10.2008 Euroskop Právě začíná projednávání návrhu, jenž má pozměnit platnou směrnici č. 2005/32 (tzv. směrnice o ekodesignu; Ecodesign Directive). Návrh směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady…

AKTUALIZACE: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

06.10.2008 Euroskop Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) konaném 10. září 2008 byla v prvním čtení přijata tzv. Turmesova zpráva k návrhu směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. V textu jsou zapracovány některé důležité…

AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

06.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 24. září 2008 završilo první čtení návrhu nařízení, jímž by měl být zřízen Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací (EECMA). AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady…