Archiv

Veřejná konzultace týkající se liberalizace informování o léčivech

15.10.2008 Euroskop Komise 7. dubna 2008 uzavřela veřejnou konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech. Po jejím vyhodnocení – během tohoto podzimu – má být předložen příslušný legislativní návrh. 1. Pozadí Předložení návrhu, jenž by pozměnil směrnici č. 83/2001, Komise…

Veřejná konzultace týkající se liberalizace informování o léčivech

15.10.2008 Euroskop Komise 7. dubna 2008 uzavřela veřejnou konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech. Po jejím vyhodnocení – během tohoto podzimu – má být předložen příslušný legislativní návrh. 1. Pozadí Předložení návrhu, jenž by pozměnil směrnici č. 83/2001, Komise…

Veřejná konzultace týkající se liberalizace informování o léčivech

15.10.2008 Euroskop Komise 7. dubna 2008 uzavřela veřejnou konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech. Po jejím vyhodnocení – během tohoto podzimu – má být předložen příslušný legislativní návrh. 1. Pozadí Předložení návrhu, jenž by pozměnil směrnici č. 83/2001, Komise…

AKTUALIZACE: Uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy

13.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 9. října 2008 schválilo Cercasovu zprávu s cílem zpřísnit sociální ochranu v oblasti silniční dopravy.AKTUALIZACE:Uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy Zpráva o uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy (A6-0357/2008; Výbor pro zaměstnanost a…

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

13.10.2008 Euroskop Odpovědný výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 7. října 2008 schválil tři ze čtyř zpráv k návrhům z tzv. klimaticko-energetického balíku. V mnoha ohledech původní požadavky Komise zpřísnil. AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík Návrh…

AKTUALIZACE: Uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy

13.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 9. října 2008 schválilo Cercasovu zprávu s cílem zpřísnit sociální ochranu v oblasti silniční dopravy.AKTUALIZACE:Uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy Zpráva o uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy (A6-0357/2008; Výbor pro zaměstnanost a…

Návrh směrnice o průmyslových emisích

13.10.2008 Euroskop Návrh si klade za cíl sjednotit sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence. Reaguje tak na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu a vzduch a snaží se vytvořit společný celoevropský rámec a standardy, které by…