Regionální politika v lednu 2017

09.02.2017 Euroskop Komise představila zprávu hodnocení dopadů ESF ESF podpořil v období 2007–2013 zvýšení zaměstnanosti Komise představila zprávu hodnocení dopadů ESFCommission staff working document Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v lednu 2017

Regionální politika v prosinci 2016

08.01.2017 Euroskop Evropské strukturální a investiční fondy poskytly 130 mld. € V novém programovém období mělo být investováno již 130 mld. €, tj. 20 % celkové alokace Krátce...Evropské strukturální a…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v prosinci 2016

Regionální politika v listopadu 2016

08.12.2016 Euroskop Politika soudržnosti podporuje integraci migrantů v Bruselu Nová podpora na boj s městskou chudobou Krátce...Politika soudržnosti podporuje integraci migrantů v BruseluKomise 15. 11. 2016 souhlasila s úpravou politiky…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v listopadu 2016

Regionální politika v říjnu 2016

09.11.2016 Euroskop Nezávislí odborníci hodnotili dopad investic EU v letech 2007–2013 EU zhodnotila fungování regionální politiky EU v předchozím programovém období Krátce...Nezávislí odborníci hodnotili dopad investic EU v letech 2007–2013V…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v říjnu 2016

Regionální politika v září 2016

09.10.2016 Euroskop Komise hodnotila návrhy na zjednodušení čerpání fondů EU Skupina na vysoké úrovni se zabývala tím, jak usnadnit čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) Krátce...Komise…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v září 2016

Regionální politika v červenci 2016

08.08.2016 Euroskop Města a regiony potřebují více investic, shodli se jejich zástupci Výbor regionů podporuje více investic do měst a regionů Krátce...Města a regiony potřebují více investic, shodli se jejich…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červenci 2016

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2016

08.08.2016 Euroskop Úprava vysílání pracovníků není dle Komise v rozporu se zásadou subsidiarity Komise odmítla výhrady národních parlamentů směrem k směrnici o vysílání pracovníků Úprava vysílání pracovníků není dle Komise…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červenci 2016

Regionální politika v červnu 2016

09.07.2016 Euroskop Rada projednala městskou agendu a vydala doporučení Rada se věnovala městské agendě - tzv. Amsterdamskému paktu, ke které vydala doporučení Krátce...Rada projednala městskou agendu a vydala doporučení Rada…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červnu 2016

Regionální politika v dubnu 2015

08.05.2015 Euroskop Čerpání z operačních programů může začít, Rada a EP schválily přesun v rozpočtu EU EP uvolnil nevyužité prostředky pro národní operační programy způsobené opožděným přijetím pravidel regionální politiky…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v dubnu 2015