Regionální politika v únoru 2013

05.03.2013 Euroskop Rozpočet kohezní politiky pro období 2014–2020 přijat Rozpočet kohezní politiky pro období 2014–2020 přijat Evropská rada 7. a 8. února 2013. Závěry (víceletý finanční rámec) Evropská rada během…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v únoru 2013

Regionální politika v listopadu 2012

05.12.2012 Euroskop Rada GAC přijala čtvrtý částečný obecný přístup ve věci kohezní politiky Rada GAC přijala čtvrtý částečný obecný přístup ve věci kohezní politiky Press release. 3200th Council meeting, General…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v listopadu 2012

Regionální politika v říjnu 2012

09.11.2012 Euroskop Rada jednala o budoucnosti kohezní politikyRada jednala o budoucnosti kohezní politikyCouncil takes another hurdle towards new EU cohesion policyZávěry z jednání Rady pro obecné otázky, 16. 10. 2012Rada…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v říjnu 2012

Regionální politika v červenci 2012

07.08.2012 Euroskop EP zahájil jednání o reformě kohezní politikyEP zahájil jednání o reformě kohezní politikyNávrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červenci 2012

Regionální politika v květnu 2012

05.06.2012 Euroskop REGI: Návrh zprávy k jednotnému strategickému rámciREGI: Návrh zprávy k jednotnému strategickému rámciNávrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v květnu 2012

Regionální politika v dubnu 2012

03.05.2012 Euroskop Nástroj pro sdílení rizik pomůže zadluženým státům, Poslanci debatovali o Nástroji pro propojení Evropy, Pozměňovací návrhy ke strukturálním fondům ve Výboru regionůNástroj pro sdílení rizik pomůže zadluženým státůmLegislativní…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v dubnu 2012

Regionální politika v březnu 2012

02.04.2012 Euroskop Komise: Jednotné programování pro všechny strukturální fondyKomise: Jednotné programování pro všechny strukturální fondyCommission staff working document. Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v březnu 2012

Regionální politika v lednu 2012

05.02.2012 Euroskop Komise: Posilování růstu skrze strukturální politiku EUKomise: Posilování růstu skrze strukturální politiku EUStatement of the members of the European Council 30 January 2012 towards growth-friendly consolidation and job-friendly…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v lednu 2012

Regionální politika v listopadu 2011

06.12.2011 Euroskop Evropský účetní dvůr kritizuje ČR za účetní chyby, REGI se zabývá reformou regionální politikyEvropský účetní dvůr kritizuje ČR za účetní chybyÚčetní dvůr Evropské unie - Výroční zpráva za…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v listopadu 2011

Regionální politika v říjnu 2011

04.11.2011 Euroskop Budoucnost regionální politiky v letech 2014-2020Budoucnost regionální politiky v letech 2014-2020Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 (KOM(2011)607)…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v říjnu 2011