Regionální politika v červenci 2014

06.08.2014 Euroskop Komise chce více zapojit města do rozhodování o politikách EU, Kulturní dědictví by mělo být v EU více podporovánoKomise chce více zapojit města do rozhodování o politikách EUSdělení…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červenci 2014

Regionální politika v květnu 2014

05.06.2014 Euroskop Nová pravidla pro čerpání z Fondu solidarity schválenaNová pravidla pro čerpání z Fondu solidarity schválenaProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v květnu 2014

Regionální politika v březnu 2014

05.04.2014 Euroskop Čerpání z fondu solidarity bude snazšíČerpání z fondu solidarity bude snazšíProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2012/2002…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v březnu 2014

Regionální politika v listopadu 2013

06.12.2013 Euroskop Nový program EU usnadní financování kultury a audiovize, EP schválil dohodu o budoucí kohezní politice Nový program EU usnadní financování kultury a audiovizeNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v listopadu 2013

Regionální politika v říjnu 2013

05.11.2013 Euroskop Coreper přijal kompromis k budoucnosti kohezní politiky, ČR získá pomoc z Evropského fondu solidarity ČR získá pomoc z Evropského fondu solidarity Proposal for a Regulation of the European…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v říjnu 2013

Regionální politika v září 2013

05.10.2013 Euroskop Rada a EP stále neuzavřely jednání o budoucí kohezní politiceRada a EP stále neuzavřely jednání o budoucí kohezní politiceNávrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v září 2013

Regionální politika v červenci 2013

01.08.2013 Euroskop EP souhlasí s většinou pravidel v návrzích k budoucí regionální politice, Komise představila očekávanou revizi Evropského fondu solidarityEP souhlasí s většinou pravidel v návrzích k budoucí regionální politiceVýbor…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červenci 2013

Regionální politika v červnu 2013

02.07.2013 Euroskop Poslanci kritizovali reformu regionální státní pomoci, Komise i přesto vydala nové guidelines, Dohoda ohledně finančních nástrojů evropské kohezní politikyPoslanci kritizovali reformu regionální státní pomoci, Komise i přesto vydala…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červnu 2013

Regionální politika v dubnu 2013

07.05.2013 Euroskop Úspěšnost čerpání ze strukturálních fondů v letech 2007–2013.Úspěšnost čerpání ze strukturálních fondů v letech 2007–2013Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v dubnu 2013