Regionální politika v září 2011

07.10.2011 Euroskop EP: Státy musí zvýšit absorpční kapacitu strukturálních fondůEP: Státy musí zvýšit absorpční kapacitu strukturálních fondůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o využívání prostředků ze strukturálních fondů…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v září 2011

Regionální politika v červenci 2011

02.08.2011 Euroskop Poslanci podpořili novou politiku soudržnosti po roce 2013Poslanci podpořili novou politiku soudržnosti po roce 2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise o soudržnosti…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červenci 2011

Regionální politika v červnu 2011

04.07.2011 Euroskop EP chce efektivní a pružnou kohezní politikuEP chce efektivní a pružnou kohezní politikuZpráva o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013Návrh usnesení…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červnu 2011

Regionální politika v květnu 2011

03.06.2011 Euroskop REGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EUREGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EU Návrh zprávy o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v květnu 2011

Regionální politika v únoru 2011

05.03.2011 Euroskop Rada nepřijala společnou pozici k politice soudržnostiRada nepřijala společnou pozici k politice soudržnostiCouncil conclusions on the Fifth Report on economic, social and territorial cohesion, 21 February 2011Rada GAC…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v únoru 2011

Regionální politika v listopadu 2010

07.12.2010 Euroskop Komise zveřejnila sdělení o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013Komise zveřejnila sdělení o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v listopadu 2010

Regionální politika v říjnu 2010

04.11.2010 Euroskop EP: Evropská politika soudržnosti musí být flexibilníEP: Evropská politika soudržnosti musí být flexibilníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o regionální politice a politice soudržnosti EU po…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v říjnu 2010

SPECIÁL: Regionální politika v letech 2004–2009

12.06.2009 Euroskop Regionální politika EU je díky svému rozpočtu nejnákladněji financovanou společnou politikou Společenství a jako takové jí patří značná pozornost. Jelikož po roce 2004 dobíhalo programovací období 2000-2006, klíčové…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Regionální politika v letech 2004–2009