POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Vnější obchodní vztahy v únoru 2023

EU a VB uzavřely dohodu o tzv. Windsdorském rámci k Severnímu Irsku, EU a Singapur zahájily digitální partnerství, EU posílí vztahy s Indií, Obchodní dohoda mezi EU a Novým Zélandem pokročila k ratifikaci

Institucionální záležitosti v únoru 2023

Komise zveřejňuje zprávy o Ukrajině, Gruzii a Moldavské republice a jejich slučitelnosti s právem EU, EU posiluje vztahy a spolupráci na reformách s Moldavskou republikou, Komise zveřejnila zimní hospodářskou prognózu 2023

Doprava v únoru 2023

Komise navrhla snížení emisí CO2 pro nová těžká vozidla od roku 2030, Rada podepsala s Japonskem novou dohodu o letecké přepravě, V roce 2022 zemřelo při silničních nehodách přibližně 21 tis. lidí

Energie v únoru 2023

EU a skupina G7+ se dohodly na cenovém stropu pro ruské ropné produkty, Rada přijala plán REPowerEU

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2023

EU pokračuje v pomoci Africe, Komise a Rada posíly bilaterální vztahy se Severní Makedonií, EU pomáhá po zemětřesení v Sýrii a Turecku, Rada zmocnila členské státy k ratifikaci mezinárodní dohody o přístupu k elektronickým důkazům, EU zahájila civilní misi, která má přispět ke stabilitě v pohraničních oblastech Arménie, EU podporuje oblast Velkých jezer, EU uvalila další omezující opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za porušování lidských práv v Íránu, Rada požádala EP o souhlas s uzavřením Istanbulské úmluvy, EU pozměnila stávající omezující opatření vůči Sýrii, Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU, EU prodloužila o 1 rok platnost omezujících opatření v souvislosti s represivními události v Bělorusku

Informační společnost v únoru 2023

Komise představila nové iniciativy, které připravují transformaci odvětví konektivity v EU, Komise posiluje kybernetickou bezpečnost a pozastavuje používání aplikace TikTok na zařízeních instituce