PŘEDSEDNICTVÍ 2022

Priority předsednictví zemí od 2004

Přečtěte si, jaké byly hlavní priority předsednických zemí Rady EU v období od roku 2004.

2004

Irsko

období: leden až červen 2004
premiér: premiér Bertie Ahern
priority: dokončení rozšíření o 10 čekatelů (mezi nimi i ČR), Lisabonská strategie, Bezpečnější unie (iniciativy v oblasti Svobody, bezpečnosti a spravedlnosti), zvýšení globální pozice EU ve světě.

 • Východní rozšíření EU- tzv. „Day of Welcomes“ se kterým souvisí jednání o European Borders Agency (budoucí FRONTEX)
 • Volba nového předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa
 • Dokončení vyjednávání o Evropské ústavní smlouvě

Nizozemsko

období: červenec až prosinec 2004
premiér: Jan Peter Balkenende
priority: boj s mezinárodním terorismem, pokrok ve vztazích s USA a obrana EU, JHA

 • 29. 10. 2004 podepsána Evropská ústavní smlouva
 • nově jmenovaná EK pod vedením José Barrosa a po volbách vroce 2004 zvolený EP
 • Snaha prohloubit vztahy s rozvíjejícími se trhy v Asii (EU/Jižní Korea, EU/Indie, EU/Čína, ASEM)
 • Otevření přístupových jednání sTureckem, kt. Balkenende označoval jako „malou perlu předsednictví“
 • úspěch vprosazení Haagského programu o výměně informací a posílení soudní kooperace vboji smezinár. terorismem.


2005

Lucembursko

období: leden až červen 2005
premiér: Jean-Claude Juncker

 • Odmítnutí tzv. evropské ústavy Francii a Německem po referendech vroce 2005
 • Neúspěch červnového summitu o finanční perspektivě na období 2007-2013
 • Program Beijing+10 – Progress made within the EU (snaha posílit rovné postavení mužů a žen po přístupu deseti nových členských států)
 • podepsání přístupových smluv sBulharskem a Rumunskem
 • první vystoupení amerického prezidenta (George W. Bushe) na půdě Evropské Rady

Velká Británie

období: červenec až prosinec 2005
premiér:premiér Tony Blair
priority: budoucnost financování EU, rámcový orzpočet 2007-2013, reforma Společné zemědělské politiky, boj zorganiz. zločinem)

 • Makedonie se stala kandidátem pro vstup do EU
 • projednávána otázka britského rabatu
 • proti-teroristická strategie
 • snížil rozvojovou pomoc nejchudším zemím světa (sugar subsidies)


2006

Rakousko

období: leden až červen 2006
kancléř: Wolfgang Schussel
priority: ochrana životního prostředí i za hranicemi EU, U jako silný a spolehlivý partner, ekonomický růst a zaměstnanost, intergace západního Balkánu.

 • dokončení poslední fáze obnovy strategie EU o udržitelném rozvoji
 • snaha vybudovat European Human Rights agency
 • spolupráce Rusko-EU o spolupráci ve vesmírných aktivitách

Finsko

období: červenec až prosinec 2006
premiér: Matti Vanhanen
priority: aktivní, vlivná, rozšiřující se, transparentní Evropa, sociální a ekologická zodpovědnost, vztah s Ruskem

 • krize v Libanonu, podpora operace UNIFIL
 • dokončení legislativy pro vznik REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek)
 • Rada adoptovala rozhodnutí o přijetí Slovinska do eurozóny od 1.1.2007
 • bylo přijato datum o vstupu Rumunska a Bulharska do EU


2007

Německo

období: leden až červen 2007
kancléřka: Angela Merkelová
priority: energetický balíček, nová politika ke státům bývalého Sovětského svazu, vyjednávání s Tureckem

 • vstup Rumunska a Bulharska do EU
 • Novým předsedou EP byl zvolen Hans-Gert Poettering
 • Berlínská Deklarace, kt. redefinuje hodnoty a širší cíle EU
 • přijetí Energického akčního plánu

Portugalsko

období: červenec až prosinec 2007
premiér: José Sócrates
priority: reforma smlouvy, posílení EU ve světě, agenda pro modernizaci evropské ekonomiky a společností, vztahy sBrazílii a Afrikou

 • Obnovena Listina základních práv Evropské unie (Poettering, Barroso, Sócrates)
 • Schengen se otevřel Estonsku, České republice, Litvě, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku
 • 13.12.2007 podepsána Lisabonská smlouva
 • 1. EU-Brazílie summit vLisabonu
 • znovu předstravení otázky Afriky na evropskou agendu


2008

Slovinsko

období: leden až červen 2008
premiér: Janez Janša
priority: koordinace ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy, obnova Lisabonské strategie, klimatický a energetický balíček, zapojit země západního Balkánu blíže EU

 • 1. země z východního rozšíření v roce 2004, která se ujímá předsednictví Rady EU
 • obnovení vztahů se zeměmi západního Balkánu
 • shoda na misi EULEX do Kosova

Francie

období: červenec až prosinec 2008
prezident: Nicolas Sarkozy
priority: klimatické změny, energetika, zemědělství, růst a zaměstnanost, pozice EU ve světě, budoucnost Evropy a ochrana občanů a imigrace

 • vznik Středomořské Unie a Středomořský summit v Paříži
 • Pakt o imigraci a azylu
 • Energický a klimatický balíček

2009

Česká republika

období: leden až červen 2009
premiéři: Mirek Topolánek a Jan Fischer
priority:EEE (Ekonomika, energetika, EU ve světě)

 • jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně dodávek plynu do Evropy a překonání počátečního odporu Německa a zajištění financování pro navrhovaný plynovod Nabucco
 • Krize v Gaze
 • prosazování otázky Balkánu zpět do čela agendy EU

Švédsko

období: červenec až prosinec 2009
premiér: Fredrik Reinfeldt
priority: boj sklimatickými změnami, finanční a ekonom. krizí, nezaměstnaností, EU jako silný globální aktér

 • Reprezentovala EU ve vztahu ke Třetím zemím světa/rozvojovým zemím
 • Stockholm Programme (Evropa, která ochraňuje a slouží občanům)
 • Baltic Sea Strategy (čistší moře a ekonomicky dynamičtější region)


2010

Španělsko

období: leden až červen 2010
premiér José Zapatero
priority: implementace Lisabonské smlouvy, ekonomické povzbuzení, práva občanů EU a genderové rovnocennosti a EU jako globální aktér

 • První předsednictví, kt. operuje podle pravidel Lisabonské smlouvy
 • Nutné nastavit institucionální pravidla a spolupráci sprezidentem Van Rompuyem
 • Economic Strategy 2020 (10-letý plán kzvýšení růstu a konkurence schopnosti uvnitř EU
 • Snaha o modifikaci přístupu ke Kubě (Česká republika a Polsko byly proti oficiální normalizaci vztahů EU s Kubou)

Belgie

období: červenec až prosinec 2010
premiér: Yves Leterme
priority: ekonomický růst, ekologické politiky EU, dohled nad finančními trhy

 • Představení Společného rybářského plánu
 • Zajištění jednotné pozice 27 členských zemí EU na klimatické konferenci v Kankúnu
 • Dohoda o strategickém partnerství s NATO z19. listopadu 2010


2011

Maďarsko

období: leden až červen 2011
premiér: Viktor Orbán
priority: evropská ekonomika, energetika a integrace Romů

 • První kolo tzv. Evropského semestru
 • Romská strategie
 • Úspěšné dokončení vyjednávání přístupu Chorvatska do EU

Polsko

období: červenec až prosinec 2011
premiér Donald Tusk
priority: vztahy s východním a jižními zeměmi, posílení evropského jednotného trhu, rozšíření EU

 • podle EU Observeru Polsko vede EU vdobě své největší existenční krize
 • finalizace žádosti Chorvatska o vstup do EU
 • dohoda o Single European Patent

2012

Dánsko

období: leden až červen 2012
premiérka Helle Thorning-Schmidt
priority: zodpovědná, dynamická, zelená a bezpečná Evropa

 • ukončeno vyjednávání o kyber-kriminalitě s EP
 • Srbsko se stalo kandidátskou zemí pro vstup do EU a byly zahájeny vyjednávání s Černou Horou a rozhovory s Islandem
 • ukončení první fáze Evropského semestru (koordinace ekonomické politiky)
 • byla přijata pozice EU na konferenci RIO+20

Kypr

období: červenec až prosinec 2012
prezident: Demetris Christofias
priority: růst Evropy, Evropa relevantnější a bližší pro své občany, Evropa udržitelná a bližší svým sousedům)

 • snaha o zavedení Společného evropského azylového systému
 • zmrazení vztahů s Tureckem

2013

Irsko

období: leden- červen 2013

premiér: Enda Kenny

priority: stabilita, práce a růst

 • pokrok v oblasti bankovní unie a reforma finančních služeb
 • boj proti nezaměstnanosti mladých lidí
 • posílení vztahů EU-OSN
 • rozvojová a humanitární politika

Litva

období: červenec- prosinec 2013

premiér: Algirdas Butkevičius

priority: ekonomická růst, silná sociální dimenze, hlubší integrace vnitřního trhu

 • podpora digitální agendy, výzkum a inovace
 • boj proti daňovým únikům


2014

Řecko

období: leden- červen 2014

premiér: Antonis Samaras

priority: růst, podpora zaměstnanosti

 • podpora dokončení architektury Evropské měnové unie
 • migrační politika
 • námořní politika

Itálie

období: červenec- prosinec 2014

premiér: Matteo Renzi

priority: zaměstnanost a ekonomický růst

 • migrační a azylová politika
 • rozvoj středomořské oblasti
 • rozšiřování EU

2015

Lotyšsko

období: leden-červen 2015

premiérka: Laimdota Straujumová

priority: konkurenceschopná Evropa

 • digitální Evropa
 • angažovaná Evropa

Lucembursko

období: červenec-prosinec 2015

premiér: Xavier Bettel

priority: povzbudit investice k obnovení růstu a zaměstnanosti;

 • prohloubit sociální rozměr Evropské unie;
 • vyrovnat se s migrací, sjednotit svobodu, právo a bezpečnost;
 • oživit jednotný trh a zaměřit se na jeho digitální dimenzi;
 • zasadit evropskou konkurenceschopnost do světového, transparentního rámce;
 • podpořit udržitelný rozvoj
 • posílit mezinárodní přítomnost Evropské unie

2016

Nizozemsko

období: leden-červen 2016

premiér: Mark Rutte

priority: migrace a vnitřní bezpečnost;

 • Evropa jako inovátor a tvůrce pracovních míst;
 • zdravé finance a robustní Eurozóna
 • klimatická a energetická politika hledící do budoucna

Slovensko

období: červenec-prosinec 2016

premiér: Róbert Fico

priority: hospodářsky silná Evropa;

 • moderní evropský trh (se zaměřením zejména na energetickou unii a digitální vnitřní trh);
 • udržitelná migrační a azylová politika
 • globálně angažovaná Evropa

2017

Malta

období: leden-červen 2017

premiér: Joseph Muscat

priority: migrace;

 • vnitřní trh;
 • sociální inkluze;
 • evropské sousedství;
 • námořní otázky

Estonsko

období: červenec-prosinec 2017

premiér: Jüri Ratas

priority: propojená, bezpečná, digitální a inkluzivní EU


2018

Bulharsko

období: leden-červen 2018

premiér: Bojko Borisov

priority:

 • hospodářský růst a sociální koheze
 • stabilní a bezpečná Evropa
 • Západní Balkán
 • digitální ekonomika

Rakousko

období: červenec-prosinec 2018

premiér: Sebastian Kurz

priority:

 • bezpečnost, boj proti ilegální imigraci, ochrana vnějších hranic EU
 • prosperita a konkurenceschopnost prostřednictvím digitalizace
 • stabilita v sousedství, sblížení se zeměmi západního Balkánu

2019

Rumunsko

období: leden–červen 2019

premiérka: Viorica Dăncilă

priority:

 • Evropa konvergence
 • bezpečnější Evropa
 • Evropa jako silný globální hráč
 • Evropa společných hodnot

Finsko

období: červenec–prosinec 2019

premiér/ka: Antti Rinne, od prosince 2019 Sanna Marin

priority:

 • posílení společných evropských hodnot a vlády práva
 • Konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU
 • EU jako globální lídr v boji proti změnám klimatu
 • Ochrana bezpečí občanů


2020

Chorvatsko

období: leden–červen 2020

premiér: Andrej Plenković

priority:

 • Evropa, která rozvíjí
 • Evropa, která spojuje
 • Evropa, která chrání
 • Vlivná Evropa

Německo

období: červenec – prosinec 2020

kancléřka: Angela Merkelová

priority:

 • Dlouhodobé překonání pandemie covid-19 a ekonomická obnova
 • Silnější a inovativnější Evropa
 • Spravedlivá Evropa
 • Udržitelná Evropa
 • Evropa bezpečnosti a společných hodnot
 • Silná Evropa ve světě

2021

Portugalsko

období: leden–červen 2021

premiér: Pedro Sánchez

priority:

 • Posílení odolnosti Evropy
 • Podpora důvěry v evropský sociální model
 • Podpora udržitelného oživení
 • Urychlení spravedlivé a inkluzivní digitální transformace
 • Opětovné potvrzení úlohy EU ve světě a zajištění toho, aby tato úloha byla založena na otevřenosti a multilateralismu

Slovinsko

období: červenec – prosinec 2021


premiér: 
Janez Janša 

priority: 

 • Podpora oživení EU a posílení její odolnosti
 • Diskuze o budoucnosti Evropy, posílení právního státu a evropských hodnot
 • Zvýšení bezpečnosti a stability v sousedství EU


2022

Francie

období: leden–červen 2022

prezident: Emmanuel Macron

priority:

 • Prosazování agendy evropské svrchovanosti
 • Vybudování nového evropského modelu růstu
 • Vytvoření lidštěji dimenzované Evropy

Francie

období: leden–červen 2022

prezident: Emmanuel Macron

priority:

 • Prosazování agendy evropské svrchovanosti
 • Vybudování nového evropského modelu růstu
 • Vytvoření lidštěji dimenzované Evropy

Česká republika

období: červenec–prosinec 2022

premiér: Petr Fiala

priority:

 • Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
 • Energetická bezpečnost
 • Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
 • Strategická odolnost evropské ekonomiky
 • Odolnost demokratických institucí

2023

Švédsko

období: leden–červen 2023

premiér: Ulf Kristersson

priority:

 • Bezpečnost – jednota
 • Konkurenceschopnost
 • Ekologická a energetická transformace
 • Demokratické hodnoty a právní stát

 Španělsko

období: červenec–prosinec 2023

premiér: Pedro Sánchez

priority:

 • Re-industrializace EU
 • Pokrok v oblasti ekologické transformace
 • Prosazování sociální a ekonomické spravedlnosti
 • Posílení evropské jednoty