PŘEDSEDNICTVÍ 2022

Význam a role předsednictví Rady EU

Členské země EU se střídají v roli předsednických zemí v Radě Evropské unie každých šest měsíců. Střídání předsednických zemí se řídí principy rovnosti a rotace.

Role předsednické země spočívá zejména v určování agendy a priorit Rady EU. Představitelé předsednické země vedou zasedání některých formací Rady s výjimkou těch, kterým předsedá stálý předseda Evropské rady nebo vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Předsednický stát také úzce spolupracuje se stálým předsedou Evropské rady a jeho týmem. Celkově se předsednický stát ujme místa v čele téměř 195 pracovních skupin Rady, včetně Výboru stálých zástupců, kterému se také říká COREPER.

Každá předsednická země před začátkem svého předsednictví stanoví jeho priority, které postoupí Radě EU a Evropskému parlamentu. Mezi zeměmi, jejichž předsednická období po sobě následují, dochází k vzájemné koordinaci v rámci tzv. předsednických trojic (trií). Předsednické trojice připravují společný program, ve kterém prezentují společnou agendu všech tří po sobě následujících předsednictví tak, aby byla zajištěna návaznost a efektivita při přípravě, projednávání a realizaci jednotlivých legislativních návrhů. Program předsednictví odráží jak společné priority předsednické trojice, tak i aktuálně řešené otázky na evropské úrovni.

Předsednická země v rámci předsednictví organizuje stovky různorodých akcí v čele se summitem, tedy neformálním setkáním hlav států a vlád členských zemí. Následují oficiální i neformální jednání jednotlivých formací Rady a mnoho dalších akcí konaných na nižší úrovni, například jednání pracovních skupin Rady.