PŘEDSEDNICTVÍ 2022

Předsednictví ČR v Radě EU

Úspěchy českého předsednictví v oblasti zdravotnictví

V rámci Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) si české předsednictví připsalo řadu úspěchů i v oblasti zdravotnictví. Prioritami předsednictví ve zdravotnictví byla onkologie, vzácná onemocnění, posílení důvěry…

Úspěchy českého předsednictví v oblasti vnitřních věci

Česká republika v rámci předsednictví dosáhla průlomu v azylové a migrační reformě a učinila pokrok při projednávání legislativy pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Úspěchem bylo také schválení společných pravidel…

Úspěchy českého předsednictví v oblasti obchodu

V oblasti obchodu bylo české předsednictví velmi aktivní. Členské státy EU se v říjnu pod českým vedením poprvé od roku 2018 dohodly na společném textu závěrů Rady k obchodu a udržitelnosti.…