STUDIUM

Práce při studiu v zahraničí

Pracovat při studiu je možné v případě, že to umožňuje země plánovaného studia. Členské státy EU většinou povolují zahraničním studentům pracovat, ale často pouze na poloviční úvazek, případně je přesně určen rozsah možných odpracovaných hodin za sledované období.

Pro státy, které již neomezují přístup českých občanů na svůj pracovní trh, může být práce studentů z České republiky omezena pouze obecně platnou národní právní úpravou. Bylo by to tedy možné jen pokud by byla omezena práce při studiu v dané zemi i vlastním občanům – studentům.

Studentské práce v zahraničí:

Belgie https://www.mysocialsecurity.be/student/en/index.html

Německo https://www.studentjob.de/

Francie http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/region-ile-de-france/page-4.html

Itálie http://www.studenti.it/orientamento/lavoro-stage/

Španělsko https://www.studentjob.es/trabajo-estudiantes

Rakousko https://www.studentjob.at/

Vrácení daní

Každý student, který pracoval v zahraničí a platil daně, má nárok na jejich vrácení. V případě vrácení daní máte dvě možnosti. Pokud se rozhodnete zažádat o vrácení daní sami, měli byste daňové přiznání vyplnit už v zahraničí. Vyplňování takového daňového přiznání je ovšem poměrně náročné, a proto je lepší využít služeb odborníků.

Pokud se rozhodnete pro specializovanou agenturu, potřebujete kopii poslední výplatní pásky, případně daňové karty, kopii víza a v případě vrácení daní z USA i kopii karty pojištěnce, tzv. social security card a kopii DS formuláře. Student žádající vrácení daní z Německa potřebuje také potvrzení o studiu. Daně je možné vrátit v průběhu celého kalendářního roku.

Při žádosti o vrácení daní prostřednictvím agentury je třeba jí poskytnout kontaktní údaje, údaje o zaměstnavateli, informace o druhu víza a délce pobytu. Po vyjádření souhlasu s kalkulací musí klient podepsat zplnomocnění. Poté ho agentura zastupuje před zahraničními daňovými úřady a jeho jménem žádá o navrácení daní. Agentura jej posléze kontaktuje o tom, kdy mu přijdou peníze a za své služby požádá klienta o poplatek, čítající většinou několik procent z navrácených daní.

Další odkazy