Archiv

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

03.11.2008 Euroskop Klimaticko-energetický balík by měl být podle francouzského předsednictví schválen do konce letošního roku. V současnosti se proto o jeho parametrech mezi zainteresovanými aktéry vedou intenzivní debaty. Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak,…

AKTUALIZACE: Směrnice o odpadech

28.10.2008 Euroskop Rada přijala směrnici upravující současnou odpadní politiku s cílem podpořit recyklaci a opětovné využití odpadu v EU. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (KOM(2005)667 v konečném znění) 1. Stav legislativního procesu Poté, co Evropský parlament schválil…

AKTUALIZACE: Směrnice o odpadech

28.10.2008 Euroskop Rada přijala směrnici upravující současnou odpadní politiku s cílem podpořit recyklaci a opětovné využití odpadu v EU. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (KOM(2005)667 v konečném znění) 1. Stav legislativního procesu Poté, co Evropský parlament schválil…

AKTUALIZACE: Směrnice o odpadech

28.10.2008 Euroskop Rada přijala směrnici upravující současnou odpadní politiku s cílem podpořit recyklaci a opětovné využití odpadu v EU. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (KOM(2005)667 v konečném znění) 1. Stav legislativního procesu Poté, co Evropský parlament schválil…

AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

27.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo zprávu Dana Jørgensena vztahující se k pozměněnému návrhu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma by měla od roku 2010 pro veřejné autority zavést povinnost zohledňovat při nákupu…

AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

27.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo zprávu Dana Jørgensena vztahující se k pozměněnému návrhu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma by měla od roku 2010 pro veřejné autority zavést povinnost zohledňovat při nákupu…

AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

27.10.2008 Euroskop Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) 6. října 2008 proběhlo hlasování o pozměňovacích návrzích ke čtyřem zprávám Luise Manuela Capoulase Santose (Portugalsko, PES) týkajícím se střednědobé revize SZP (tzv. health check). „Zdravotní kontrola“…

AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

27.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo zprávu Dana Jørgensena vztahující se k pozměněnému návrhu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma by měla od roku 2010 pro veřejné autority zavést povinnost zohledňovat při nákupu…

AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

27.10.2008 Euroskop Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) 6. října 2008 proběhlo hlasování o pozměňovacích návrzích ke čtyřem zprávám Luise Manuela Capoulase Santose (Portugalsko, PES) týkajícím se střednědobé revize SZP (tzv. health check). „Zdravotní kontrola“…