Archiv

AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

27.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo zprávu Dana Jørgensena vztahující se k pozměněnému návrhu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma by měla od roku 2010 pro veřejné autority zavést povinnost zohledňovat při nákupu…

AKTUALIZACE: Směrnice o sezónním zaměstnání

26.10.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo směrnici o pracovních podmínkách sezónních zaměstnanců, která se dotkne zhruba tří milionů pracovníků v EU. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovních podmínkách dočasných agenturních pracovníků (KOM(2002)149 v konečném znění)…

Směrnice o energetické náročnosti budov

20.10.2008 Euroskop Komise 20. června 2008 uzavřela veřejnou konzultaci týkající se případné revize směrnice o energetické náročnosti budov (č. 2002/91). Předložení legislativního návrhu se očekává do konce roku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o…

Směrnice o energetické náročnosti budov

20.10.2008 Euroskop Komise 20. června 2008 uzavřela veřejnou konzultaci týkající se případné revize směrnice o energetické náročnosti budov (č. 2002/91). Předložení legislativního návrhu se očekává do konce roku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o…

Zelená kniha o územní soudržnosti

18.10.2008 Euroskop Dne 6. října 2008 byla Komisí zveřejněna zelená kniha o územní soudržnosti. Veřejná konzultace na toto téma potrvá do 29. února 2009. Green Paper on Territorial Cohesion „Turning territorial diversity into strength (COM(2008)616 final) 1. Pozadí Zelená kniha…

Pracovní doba v silniční dopravě

17.10.2008 Euroskop Komise 15. října 2008 zveřejnila návrh, jehož faktickým cílem je zahrnout do rámce stávající směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž se norma zatím nevztahuje. Návrh směrnice Evropského…

Pracovní doba v silniční dopravě

17.10.2008 Euroskop Komise 15. října 2008 zveřejnila návrh, jehož faktickým cílem je zahrnout do rámce stávající směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž se norma zatím nevztahuje. Návrh směrnice Evropského…

Pracovní doba v silniční dopravě

17.10.2008 Euroskop Komise 15. října 2008 zveřejnila návrh, jehož faktickým cílem je zahrnout do rámce stávající směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž se norma zatím nevztahuje. Návrh směrnice Evropského…

Nově otevřené veřejné konzultace

17.10.2008 Euroskop Veřejné konzultace týkající se zelené knihy o územní soudržnosti a otázky kvality zemědělských produktů. Níže uvedené konzultace doplňují speciál shrnující všechny veřejné konzultace otevřené k 27. srpnu 2008 a seznamy uveřejněné zde, zde a zde. Podrobnější texty jsme…