Úspěchy českého předsednictví v oblasti zdravotnictví

V rámci Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) si české předsednictví připsalo řadu úspěchů i v oblasti zdravotnictví. Prioritami předsednictví ve zdravotnictví byla onkologie, vzácná onemocnění, posílení důvěry…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti zdravotnictví

Úspěchy českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky

Téma zaměstnanosti a sociální politiky spadá do působnosti Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). České předsednictví bylo v této oblasti velmi aktivní a na své konto si…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky

Úspěchy českého předsednictví v oblasti výzkumu a vesmíru

V rámci Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) dosáhlo české předsednictví úspěchů i v oblasti vědy a výzkumu. V průběhu předsednictví se na téma věda a výzkum uskutečnilo téměř třicet akcí, a to jak v České…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti výzkumu a vesmíru

Úspěchy českého předsednictví v oblasti vnitřního trhu a průmyslu

České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. Ta usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti a posílení růstu v EU a zabývá se čtyřmi důležitými oblastmi politik EU, kterými jsou vnitřní trh, průmysl,…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti vnitřního trhu a průmyslu

Úspěchy českého předsednictví v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti

Mezi největší úspěchy půlročního předsednictví ČR na úrovni Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) patří dohoda na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši 24 mld. eur, rozdělení 20 mld.…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti

Zkušenosti českého předsednictví v Radě EU a co dál?

V úterý 14. února 2023 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnila akce navazující na skončené předsednictví ČR v Radě EU s názvem „Zkušenosti českého předsednictví v Radě EU a co dál?“.…

Pokračovat ve čteníZkušenosti českého předsednictví v Radě EU a co dál?

Úspěchy českého předsednictví v Radě pro obecné záležitosti

Rada pro obecné záležitosti se pod vedením českého předsednictví zabývala řadou důležitých témat, nevyjímaje situaci na Ukrajině. Agendě dominovala zejména debata o vyhodnocení výsledků Konference o budoucnosti Evropy, diskuze o…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v Radě pro obecné záležitosti

Úspěchy českého předsednictví v oblasti vnitřních věci

Česká republika v rámci předsednictví dosáhla průlomu v azylové a migrační reformě a učinila pokrok při projednávání legislativy pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Úspěchem bylo také schválení společných pravidel…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti vnitřních věci

Úspěchy českého předsednictví v oblasti spravedlnosti

V justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci zaznamenalo české předsednictví řadu úspěchů. V jeho průběhu byly přijaty závěry Rady o boji proti beztrestnosti v souvislosti s ruskou agresí na…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti spravedlnosti

Úspěchy českého předsednictví v oblasti obchodu

V oblasti obchodu bylo české předsednictví velmi aktivní. Členské státy EU se v říjnu pod českým vedením poprvé od roku 2018 dohodly na společném textu závěrů Rady k obchodu a udržitelnosti.…

Pokračovat ve čteníÚspěchy českého předsednictví v oblasti obchodu