Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Kvalita ovzduší v EU

5. prosince, 2023 | 11:00 - 12:30

FONDY

Evropa pro občany 2014-20

Popis programu

Tento program je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Cíle programu

 • Rozvoj evropského občanství
 • Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU
 • Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie
 • Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialog a dobrovolnictví

Typy žadatelů a podmínky účasti

 • Organizace podporující debaty a organizující aktivity oživující památku historických událostí v Evropě (především nacistických a stalinistických událostí a obětí), připomínající evropské hodnoty a historii
 • Organizace obecného evropského zájmu, nadnárodní partnerství a sítě podporující interaktivní zapojení občanů do evropských záležitostí
 • Analýzy, aktivity, jejichž cílem je šířit výstupy projektů realizovaných v rámci tohoto programu

Podporované aktivity

Oblast 1: Evropská paměť

 • Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti
 • Projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci
 • Projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

 • Partnerství měst (Town Twinning): Jednorázová setkání občanů partnerských měst
 • Sítě partnerských měst (Network of Towns): Dlouhodobé projekty sítí partnerských měst
 • Projekty občanské společnosti (Civil society Projects): Podpora organizací působících v obecném evropském zájmu
 • Debaty a studie týkající se určujících momentů evropských dějin

Horizontální akce: Valorizace výstupů

 • Akce zahrnuje předchozí oblasti, cílem je podpořit udržitelnost a využitelnost výstupů projektů
 • Podpora aktivit zaměřených na shromáždění a výměnu dobrých příkladů praxe, rozvíjení dovedností, školení

Financování

Celkový rozpočet 185 468 000 EUR na sedm let a je financován z rozpočtové položky 16 02 01 rozpočtu Unie. Výše finanční podpory je stanovena na základě paušálních sazeb.

Užitečné odkazy a kontakty


Hlavním řídícím a administrativním orgánem je Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). Pro své dotazy a můžete využít bezplatnou telefonickou linku Eurofon 800 200 200, která je v provozu od pondělí do pátku v čase 9 - 17 hod. Volat můžete z pevné linky nebo z mobilních telefonů z celého území ČR. Pro položení svého dotazu můžete využití i webový formulář.

Komplexní dotazy a konzultace k projektům můžete směřovat i na Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany:

Národní kontaktní místo

Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.

Oddělení evropských programů a fondů
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

hradecky.pavel@vlada.cz

Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty

Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty na roky 2021 až 2027 má zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. Navrhovaný rozpočet tohoto fondu činí 947 milionů EUR na sedm let, z toho 642 milionů EUR na program Práva a hodnoty a 305 milionů EUR na program Spravedlnost. Vytvořením nového fondu se má zjednodušit stávající situace, kdy existují tři programy. Zejména se to týká oblasti občanství, která je v současnosti rozdělena mezi dva různé programy, ale nově bude spadat do navrhovaného programu Práva a hodnoty.

Obecným cílem tohoto nového programu je ochrana a podpora práv. Tohoto obecného cíle má být dosaženo prostřednictvím tří konkrétních cílů:

 • podpora rovnosti a práv (část „Rovnost a práva“);
 • boj proti všem formám násilí (oblast „Daphne“); a
 • podpora zapojení občanů a účasti na životě Unie: zvyšování porozumění občanů o Unii, její historii, kulturním dědictví a rozmanitosti a podpora výměny a spolupráce mezi občany různých zemí

Komise navrhuje přidělit 233 milionů EUR na složku „Zapojení a účast občanů“ (ve srovnání se 185 miliony EUR v období 2014–2020 pro program Evropa pro občany). Celkem 409 milionů EUR by mělo být přiděleno na složku rovnosti a práv a část Daphne. Z fondu mají být podporovány nejrůznější činnosti v oblasti práv a hodnot, peníze tedy mají směřovat nevládním organizacím, orgánům pro rovné zacházení, ale i do státní správy, justice či na univerzity.

Podrobnosti

Datum:
5. prosince, 2023
Čas:
11:00 - 12:30
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
, , , ,
eurocentra.cz/eurocentrum-pardubice

Pořadatel

Eurocentrum Pardubice

Místo konání

Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
Pardubice, Pardubický Česká republika
+ Google Mapa