ČR A EU

Koncepce politiky ČR a EU

Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě byla schválena v dubnu 2015. Vláda v této koncepci definuje nový přístup ČR spočívající v aktivním pojetí našeho členství a srozumitelnosti postojů země. Za strategický zájem v EU vláda považuje plnohodnotné členství ČR a jednotnou Evropskou unii.

Koncepce definuje čtyři cíle evropské integrace a pět tematických priorit ČR včetně konkrétního postupu jejich uplatňování. Koncepce také reflektuje významné proměny, kterými EU jako celek i jednotlivé členské státy procházejí a které předurčují další vývoj kontinentu.

Koncepce byla podrobena důkladné diskuzi vládních institucí, sociálních partnerů, akademiků a poslanců Evropského parlamentu, kteří byli zvoleni v ČR. Koncepce byla rovněž projednána oběma komorami Parlamentu ČR.

Infografika

O schválení Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě jsme informovali ve zpravodajské části portálu Euroskop.

Celý text Koncepce najdete na webu vlada.cz.

Autor: Euroskop