ČR A EU

Velvyslanec ČR při EU

Velvyslankyně Edita Hrdá se ujala postu 1. října 2020. Jedním z jejích klíčových aktuálních úkolů je příprava předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.

Edita Hrdá
Velvyslankyně Edita Hrdá. Zdroj: MZV

Edita Hrdá se v diplomacii pohybuje od roku 1992. Působila jako česká velvyslankyně v Argentině a Paraguayi či jako velvyslankyně při OSN v New Yorku. V posledních třech letech byla vrchní ředitelkou pro americký kontinent v Evropské službě vnější akce a hlavním vyjednavačem EU pro politickou, rozvojovou a institucionální část asociačních dohod Unie s Mexikem, Mercorusem (sdružení volného obchodu některých států Jižní Ameriky) a Chile.

Předchozí velvyslanci a velvyslankyně

2018-2020 – Jakub Dürr

2012-2018 – Martin Povejšil

2008-2012 – Milena Vicenová

2004-2008 – Jan Kohout

2003-2004 – Pavel Telička

2000-2002 – Libor Sečka

1993-2000 – Josef Kreuter

1989-1993 – Karel Lukáš

Autor: Euroskop