ČR A EU

Programové prohlášení vlády 2022

Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila dnes večer důvěru vládě Petra Fialy. Podpořila tak jak její personální složení, tak i programové prohlášení zveřejněné 7. ledna. Programové cíle se v mnoha částech hlásí k Evropské unii a její politice. Euroskop pro vás vybral hlavní body týkající se EU a dalších čtyřech letech České republiky jako členského státu.

„Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svým občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie,“ píše se v preambuli prohlášení.

Zahraniční politika

Evropské unii se v programovém prohlášení věnuje zejména bod Zahraniční politika a Evropské záležitosti. První z bodů si dává za cíl rozvíjet co nejužší přátelské vztahy s členskými státy EU a úspěšně se zhostit předsednictví v Radě EU, které Českou republiku čeká ve 2. pololetí roku 2022. 

Co se týče české zahraniční politiky obecně, nová vláda by chtěla obnovit tradici „havlovské“ politiky zejména v rámci podpory rozvojové a transformační spolupráce. Důležitá je také podpora úspěšných českých značek a inovací v zahraničí a pomoc s jejich vstupem na nové trhy.

Evropské záležitosti

V bodě Evropské záležitosti se píše o nadcházejícím předsednictví jako o příležitosti vrátit České republice pověst spolehlivého a respektovaného partnera. Vize Evropské unie vlády Petra Fialy je „demokratická, nebyrokratická, sociálně spravedlivá a obchodně otevřená EU s důrazem na dodržování občanských svobod.“

„Budeme aktivně usilovat o posilování integrace směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu s důrazem na volný pohyb lidí, služeb, zboží, kapitálu a dat, účinné ochraně vnějších hranic a k pevné transatlantické vazbě. Pro tyto dlouhodobé priority budeme aktivně hledat podporu u členských států EU s podobnými zájmy,“ říká preambule bodu Evropské záležitosti.

Vysvětlování evropských návrhů české společnosti

Nová vláda by svou aktivní roli chtěla hrát zejména zpracováváním kvalitních analýz očekávaných dopadů na Českou republiku k jednotlivým evropským návrhům a jejich následné vysvětlování české společnosti. Prioritou je také podpora širších pracovních příležitostí, financování mobility pro studenty a volného cestování napříč Evropou.

Dalším cílem v této oblasti je konvergence a přiblížení životní úrovně ve všech regionech, což je pro fungování vnitřního trhu klíčové. Tento bod zahrnuje i otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Vláda Petra Fialy chce prosazovat pevné transatlantické vztahy, proces rozšiřování EU o země západního Balkánu a angažovanost ve Středomoří i vůči zemím Sahelu.

EU v bodech Obrana a Zemědělství

Tematika Evropské unie byla nicméně přítomná i v dalších bodech programového prohlášení. V bodě Obrana se vláda hlásí k NATO a neschvaluje případné ambice Evropské unie Severoatlantické alianci konkurovat. Česká vláda se v prohlášení naopak hlásí k unijním ambicím v rámci digitalizace, konkrétně co se týče kybernetické bezpečnosti. „Poskytneme součinnost s EU při řešení algoritmicky řízených platforem a sociálních sítí.“

Také bod Zemědělství stanovil své priority v rámci evropských politik. Nová vláda by chtěla provést revizi postoje ČR vůči Společné zemědělské politice a prosadit spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky a plán revitalizace krajiny a adaptačních opatření na změnu klimatu.

Celé programové prohlášení vlády Petra Fialy naleznete zde.

Autor: Euroskop.cz, Lucie Nalejvačová