DŮCHODY

Důchodci a sociální zabezpečení migrujících osob

K zabezpečení dostatečné sociální ochrany při migraci do jiného členského státu EU slouží ustanovení Evropské unie o sociálním zabezpečení, která jsou obsažena v nařízeních 883/2004 a 987/2009. Tato legislativa poskytuje v oblasti sociálního zabezpečení praktická řešení většiny problémů spojených s pohybem osob mezi jednotlivými státy.

Tato pravidla platí pro:

  • Pro státní příslušníky členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a také pro jejich rodinné příslušníky.
  • Pro osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, kteří mají bydliště v některém z členských států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku a kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a dále také pro jejich rodinné příslušníky.
  • Pro státní příslušníky nečlenských zemí, kteří legálně pobývají na území EU nebo se po různých zemích EU pohybují, a pro jejich rodinné příslušníky.

Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek.

Další informace a odkazy

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Evropská komise

Autor: Euroskop