DŮCHODY

Důchodový věk v zemích EU

Věk odchodu do důchodu je v členských státech EU stále věcí národních právních úprav a v rámci EU není harmonizován. Důchodový věk je tedy rozdílný, aktuálně se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 60 do 65 let. S ohledem na stárnutí populace a prodlužující se dobu dožití se dá však předpokládat, že se bude věk odchodu do důchodu do budoucna navyšovat. Orientační tabulku naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení.

K uplatnění nároku na důchod z více států EU postačuje podat žádost pouze v jednom státě. Obvykle tedy žadatel podává žádost o důchod ve státě svého současného bydliště. Po vyplnění potřebných formulářů, dotyčná instituce (v ČR je to ČSSZ) následně dokumenty předá všem příslušným institucím členských států, v nichž byl žadatel pojištěn, aby mohly rozhodnou o jeho nároku.

Zde je právě důležité vědět, jaký věk odchodu do důchodu je v zemích, v nichž byl občan pojištěn, a počítat s postupným zvyšováním celkové částky důchodu. Může totiž nastat situace, že v ČR bude věk odchodu do důchodu nižší, než ve zbývajících státech předchozího pojištění. Žadateli bude tedy přiznána výplata důchodu v ČR, ale ostatní důchody budou moci být vypláceny možná až o několik let později.

Upozornění: pro závazné informace k vašim nárokům na výplatu důchodu je vždy nutné obracet se na nositele pojištění v konkrétním členském státě. Česká správa sociálního pojištění takovéto informace nemůže zajišťovat.

Další informace

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop