DŮCHODY

Výplata důchodů do zahraničí

Váš důchod bude vyplácen, ať budete bydlet kdekoli v EU, EHP či Švýcarsku bez jakýchkoli snížení, úprav nebo pozastavení (uvedené však neplatí pro některé příplatky k důchodům nebo pro sociální důchody podléhající testu příjmu).

Výplata českých důchodů do zahraničí

Dávky, které přiznala Česká správa sociálního zabezpečení, jsou oprávněné osobě (příjemci) vypláceny podle následujících základních pravidel:

  • je-li plátcem dávky Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), tak dávku zašle přímo příjemci a nebude požadovat od zahraničního nositele pojištění zprostředkování výplaty dávky
  • u důchodů se navíc v souladu s Koordinačními nařízeními budou vyžadovat osvědčení o žití potvrzená příjemcem dávky

Výplata důchodu osobě bydlící v cizině může být uskutečněna

  • na účet klienta u peněžního ústavu (banky) v zahraničí
  • na účet klienta (účet manžela/manželky klienta) u peněžního ústavu (banky) v České republice (ČR) v české měně (Kč)
  • mezinárodní poštovní poukázkou na adresu klienta do Polska v polské měně (PLN)
  • na účet klienta u peněžního ústavu (banky) ve Slovenské republice v měně EUR
  • bankovním šekem na adresu klienta v zahraničí (mimo Slovenské republiky, Austrálie, Finska, Norska, Makedonie, Dánska, Indie, Sýrie, Švédska, Ukrajiny a Kanady)

Informace o jednotlivých typech výplat důchodů a podmínky pro výplatu naleznete zde.

 

Další informace a odkazyZdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop