Výpočet důchodů u migrujících osob

Každý stát, ve kterém český občan pracoval a byl pojištěn minimálně po dobu 12 měsíců, poskytuje dotyčnému samostatný důchod odpovídající celkové době pojištění v tomto státě.

Důchodce si může svůj důchod (respektive důchod od každého státu, ve kterém pracoval) nechat posílat na jakoukoli adresu v EU, na které zrovna pobývá. Jeho celkový důchod pak bude tvořen všemi plnými či dílčími důchody ze všech zemí, v nichž byl po pojištěn.

Každá země, ve které jste platili příspěvky alespoň jeden rok, vám bude muset vyplácet starobní důchod. Pokud byla doba pojištění v určité zemi méně než rok, převezme všechna takováto období země, ve které jste naposledy pracovali nebo žili, takže o ně nepřijdete.

Výpočet důchodu

Nejprve příslušná instituce v každé zemi vypočítá váš důchod v souladu s vlastními pravidly výpočtu a na základě doby pojištění a výše příspěvků, které jste v této zemi platili. Další fází je výpočet důchodu se započítáním všech dob pojištění z dalších států (evropský důchod). Každá země sečte všechna období sociálního pojištění a poté vypočítá, jak vysoký důchod by byl přiznán, pokud by všechny vaše příspěvky byly placeny do jejího systému sociálního zabezpečení. Vypočtená částka se pak sníží dle skutečné doby vašeho pojištění v této zemi. Bez ohledu na to, zda je výhodnější státní, nebo evropský výpočet, vám vždy bude vyplácena vyšší částka.

Příklad výpočtu

Český občan pracoval a byl pojištěn postupně

  • 22 let v České republice
  • 5 let v Německu
  • 10 let v Itálii
  • 3 roky v Rakousku

V žádné z uvedených zemí by neměl takovýto občan nárok na důchod, protože nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění. Avšak díky předpisům EU se v každé dotčené zemi provede výpočet „ideálního“ důchodu za celou dobu pojištění a ten se následně pokrátí dle skutečné doby pojištění. Bude tedy proveden následující výpočet a přiznání výplaty v jednotlivých dotčených zemích:

České úřady budou vyplácet 22/40 částky, na níž by měl pojištěný nárok za celých 40 let pojištění (součet všech dob pojištění).

Německo bude vyplácet 5/40 (tj. 1/8) částky, na níž by zde vznikl nárok po 40 letech pojištění.
Itálie 10/40 ( tj. 1/4) částky, na níž by dotyčný měl v tomto státě nárok po 40 letech pojištění.

A konečně Rakousko bude vyplácet 3/40 částky, na níž by vznikl nárok po 40 letech pojištění.

Další informace a odkazy


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop