Daně v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Rada schválila automatickou výměnu daňových informací mezi státy Výměna daňových informací mezi členskými státy bude automatická, potvrdila Rada Rada schválila automatickou výměnu daňových informací mezi státyNávrh směrnice Rady,…

Pokračovat ve čteníDaně v prosinci 2015

Doprava v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Komise představila letecký balík Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Letecká strategie pro Evropu (KOM(2015)598) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady…

Pokračovat ve čteníDoprava v prosinci 2015

Energie v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Rada odsouhlasila stanovisko k národním limitům pro emise znečišťujících látek Rada se shodla na stanovisku k vyjednávání o nové směrnici o limitech emisí zněčišťujících látek Krátce...Rada odsouhlasila stanovisko…

Pokračovat ve čteníEnergie v prosinci 2015

Informační společnost v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Rada a EP se dohodly na pravidlech pro bezpečnější online prostředí v EU, Komise navrhla nová společná pravidla pro digitální smlouvy Instituce EU se shodly na přísnějších zásadách…

Pokračovat ve čteníInformační společnost v prosinci 2015

Institucionální záležitosti v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Reforma Soudního dvoru EU: vyšší počet soudců a sloučení 2 instancí, Právní regulace v EU: meziinstitucionální dohoda přijata Kapacita přetíženého Soudního dvoru EU bude navýšena Meziinstitucionální dohoda institucí…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v prosinci 2015

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Komise představila plán na boj proti terorismu, Instituce se shodly nad pravidly sledování údajů leteckých pasažérů, Komise chce vybudovat evropskou pohraniční a pobřežní stráž, EU se po 4…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2015

Vnitřní trh v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Rada potvrdila dohodu o důvěryhodnosti referenčních hodnot na finančním trhu, EIB dokončuje řízení EFSI, Unie v rekordním čase projednala regulační rámec pro sekuritizaci, ECHA přidala dalších 5 nebezpečných…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v prosinci 2015

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Osoby se zdravotním postižením by měly mít snazší přístup ke zboží a službám, EU se snaží o rovnější postavení mužů a žen, Irsko a Finsko by mělo získat…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v prosinci 2015

Zemědělství a rybolov v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop EP chce přerušit proces schvalování GMO, dokud nebudou přijata nová pravidla Systém schvalování GMO má být zablokován, dokud se EP se státy neshodnou na nových pravidlech, myslí si…

Pokračovat ve čteníZemědělství a rybolov v prosinci 2015

Životní prostředí v prosinci 2015

09.01.2016 Euroskop Komise představila nový balík návrhů k oběhovému hospodářství, Zástupci 196 delegací v Paříži sjednali celosvětovou dohodu v oblasti klimatu Komise chce podpořit recyklaci v oběhovém hospodářství EU se…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v prosinci 2015