Životní prostředí v prosinci 2022

Fit for 55: Rada a EP se dohodly na podobě klíčové části balíku, Zelená dohoda pro Evropu: Rada a EP našly shodu nad bojem proti odlesňování, Zelená dohoda pro EU: Udělování bezplatných emisních povolenek v odvětví letectví má skončit, shodli se Rada a EP, Rada přijala návrh ohledně trestněprávní ochrany životního prostředí, Zelená dohoda pro Evropu: Rada a EP se dohodly na pravidlech pro baterie, Rada a EP se dokázaly shodnout na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v prosinci 2022

Životní prostředí v listopadu 2022

Komise se chce zbavit odpadů z obalů, Instituce se dohodly na revizi nařízení ke sdílenému úsilí, Komise navrhuje emisní normu Euro 7 pro motorová vozidla, Komise přijala revidovaný akční plán pro biologickou rozmanitost, Rada a EP našly shodu nad regulací emisí a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, Komise navrhuje parametry certifikace pohlcování uhlíku

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v listopadu 2022

Životní prostředí v říjnu 2022

Zelená dohoda EU: Komise předložila návrhy na přísnější ochranu ovzduší a vody, Rada a EP se dohodly na nulových emisí nových automobilů, EU přijala svůj postoj k nadcházející konferenci COP27 a COP15, Rada našla shodu nad pravidly pro energetickou náročnost budov

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v říjnu 2022

Životní prostředí v červnu 2022

Rada a EP přijaly vyjednávací postoje ke klíčové části balíku Fit for 55, Komise navrhuje omezení rizika a používání pesticidů a právní rámec ochrany přírody, Rada podpořila opatření proti globálnímu odlesňování, Rada a EP se shodly na další regulaci přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2022

Životní prostředí v dubnu 2022

Komise chce zpřísnit regulaci F-plynů i látek poškozujících ozonovou vrstvu, Zelená dohoda: Komise chce zpřísnit regulaci průmyslových emisí, Rada podporuje vznik standardu evropských zelených dluhopisů

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v dubnu 2022