Hospodářská soutěž v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise vydala pokyny umožňující omezenou spolupráci mezi podniky, Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření, Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37…

Pokračovat ve čteníHospodářská soutěž v dubnu 2020

Informační společnost v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise přijala doporučení pro používání dat z mobilních telefonů a aplikací Mobilní aplikace a data mohou zlepšit situaci v EU spojenou s pandemií Krátce… Komise přijala doporučení pro…

Pokračovat ve čteníInformační společnost v dubnu 2020

Institucionální záležitosti v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop EU uvolní 8 mld. € pro 100 tis. malých a středních podniků, Rada schválila pravidla pro strukturální fondy jako součást Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus, EU…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v dubnu 2020

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Státy V4 prohrály u soudu ve věci kvót, EU podporuje výzkumné a průmyslové projekty v rámci Evropského obraného fondu, EU prodloužila poradní misi v Iráku, Komise vyzvala členské…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2020

Veřejné zdraví v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise upouští od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo EU, Komise vydala pokyny pro přeshraniční léčbu pacientů a vysílání zdravotnického personálu, EU podpořila Akční…

Pokračovat ve čteníVeřejné zdraví v dubnu 2020

Vnější obchodní vztahy v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Rada se dohodla na postoji ohledně přepracovaného nařízení o prosazování pravidel, Rada schválila mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení pro řešení obchodních sporů EU prosazuje změnu…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v dubnu 2020

Vnitřní trh v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Bankovní balík Komise má usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům, Komise chce pomáhat společnostem s vysokým potenciálem při růstu a expanzi Nový balík opatření má usnadnit poskytování bankovních…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v dubnu 2020

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop EU zahájila nový pilotní projekt v hodnotě 50 mil. € zaměřený na rozvoj dovedností a vzdělání EU chce usnadnit přístup k financování v rámci vzdělávání Krátce… EU zahájila…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v dubnu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise chce pomoci zajistit pracovní místa, Rada schválila opatření na pomoc nejchudším občanům EU, Komise vydala pokyny pro bezpečný návrat na pracoviště EU chce ochránit pracovní místa Rada…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020