Archiv

Pravidla pro přijímání zaměstnanců institucí EU

Instituce EU poskytují díky široké škále aktivit, programů a politik zajímavé pracovní pozice, které mohou výrazně napomoci v profesním růstu. Příležitosti pracovat v institucích EU mohou využít jak zkušení odborníci, tak i uchazeči bez vysokoškolského vzdělání a bez rozsáhlé předchozí…

Vyjádřete se k podobě programu Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany DG Communication, Evropská komise otevřela dne 27.10.2010 veřejnou debatu na téma příští generace programu Evropa pro občany. Odborná veřejnost, státní správa a další zainteresovaní aktéři mají tak možnost se spolupodílet na podobě budoucího programu. Přispějte do debaty…

Vyšel sborník podpořených projektů Akce 4

Publikace Aktivní evropská pameť představuje české projekty, které mapují problematiku obětí nacismu a komunismu a byly podpořeny z programu Evropa pro občany. Publikace ke stažení zde. Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany, které působí v rámci Odboru informování o…

Evropa pro občany – 3.červen 2013 uzávěrka

11.03.2013 Nejbližší uzávěrkou pro podání grantových žádostí v rámci programu je 3.červen 2013. Žádosti mohou být předkládány v rámci: Akce 1 Opatření 2.1 Projekty občanůOpatření 2.2 Podpůrná opatření Způsobilými žadateli pro tato opatření jsou: – místní orgány– federace/sdružení místních orgánů…

Evropa pro občany – 3.červen 2013 uzávěrka

11.03.2013 Nejbližší uzávěrkou pro podání grantových žádostí v rámci programu je 3.červen 2013. Žádosti mohou být předkládány v rámci: Akce 1 Opatření 2.1 Projekty občanůOpatření 2.2 Podpůrná opatření Způsobilými žadateli pro tato opatření jsou: – místní orgány– federace/sdružení místních orgánů…

Evropa pro občany – 1.února 2013 uzávěrka předkládání žádostí

09.01.2013Nejbližší uzávěrkou pro podání grantových žádostí v rámci programu je 1. únor 2013. Žádosti mohou být předkládány v rámci: Akce 1 Opatření 1.1 Setkávání občanů v rámci partnerství městOpatření 1.2 Sítě partnerských měst Akce 2 Opatření 3 Projekty uskutečňované z…

Evropa pro občany – uzávěrka 1.června 2012

23.04.2012 Kateřina Hamplová, Evropa pro občany Nejbližším termínem k podání grantových žádostí v rámci programu Evropa pro občany je 1. červen 2012. Akce 1 Opatření 1.1.Setkávání občanů v rámci partnerství měst Opatření 2.1.Projekty občanů Opatření 2.2.Podpůrná opatření a žádostí o…

Evropa pro občany – podmínky pro žadatele v roce 2011

Evropa pro občany Výkonná agentura pro audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA) zveřejnila dne 6.12. 2010 na svých stránkách aktualizace Programového průvodce komunitárním programem Evropa pro občany. Více informací: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php Akce 1/ Opatření 1.1. – Setkávání občanů v rámci partnerských měst…

Evropa očima dvacetiletých – přihláška do 31. ledna

13.01.2010 EUNIC V roce 1989 se narodili. O dvacet let později mají příležitost vyjádřit své postoje a názory týkající se budoucnosti Evropy a jejích občanů. Od 16.listopadu 2009 do 31.ledna 2010 mají mladí lidé narození v roce 1989 šanci zapojit…