Přednášky se zaměřením na fondy EU pro studenty středních škol

Fondy EU aneb politika hospodářské a sociální soudržnosti EU Workshop řeší následující otázky: Co je to kohezní politika, politika soudržnosti či víceletý finanční rámec? Jaké jsou fondy EU, k čemu slouží…

Pokračovat ve čteníPřednášky se zaměřením na fondy EU pro studenty středních škol