Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Komise předložila legislativní akty k podpoře zaměstnanosti mladých, Komise představila Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost EU chce více podporovat zaměstnanost mladých EU pokračuje…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červenci 2020

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop Rada přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti Rada přijala dočasný nástroj SURE Krátce… Rada přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti Komise chce…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v květnu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise chce pomoci zajistit pracovní místa, Rada schválila opatření na pomoc nejchudším občanům EU, Komise vydala pokyny pro bezpečný návrat na pracoviště EU chce ochránit pracovní místa Rada…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop EU chce bojovat proti práci na černo, Komise představila strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 Práce na černo je v EU stále problém Komise představila…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v březnu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2018

10.04.2018 Euroskop Nové iniciativy na další rozvoj evropského pilíře sociálních práv. Proběhla trojstranná sociální vrcholná schůzka na úrovni EU Lepší sociální ochrana pro pracovníky v EU Vrcholná schůzka k naplňování…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v březnu 2018

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2018

09.03.2018 Euroskop Komise předpokládá pokračující stabilní růst ekonomiky EU, rostě i zaměstnanost v EU, EU se připojí k mezinárodní smlouvě na podporu nevidomých Evropská ekonomika by podle prognózy měla růst…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v únoru 2018

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2017

10.01.2018 Euroskop Komise spolupracuje se sociálními a hospodářskými partnery na integraci uprchlíků, EU chce lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, Evropský akt přístupnosti schválila Rada, Europass v novém, Dlouhodobá nezaměstnanost mladých…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v prosinci 2017

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017

08.12.2017 Euroskop Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv, Komise chce hájit práva žen v neklidné době Komise jedná se zúčastněnými stranami o Evropském pilíři sociálních práv Komise…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2017

09.11.2017 Euroskop Komise žaluje ČR a Lucembursko kvůli volnému pohybu osob, Zaměstananost mladých se zlepšuje, Pilíř sociálních práv byl přijat, Vysílání pracovníků prošlo Radou ČR a Lucembursko čelí žalobě před…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v říjnu 2017

Zaměstnanost a sociální věci v září 2017

10.10.2017EU a OSN chtějí bojovat proti násilí páchanému na ženách, EU podporuje lepší dostupnost zaměstnání, Komise podpoří dlouhodobé stáže po celé EU, Desetina zaměstnanců jsou tzv. chudí pracující, Vývoj zaměstnanosti…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v září 2017