POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Informační společnost v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Nově schválená telekomunikační legislativa má posílit lepší a rychlejší konektivitu v EU, Spotřebitelé by měli získat snadnější přeshraniční přístup k online obsahu v rámci EU, Rada schválila svůj…

Institucionální záležitosti v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Rada schválila dohodu o dalším snižování rizik v bankovním sektoru, Příprava na tvrdý brexit zahájena, Brexit není povinnost, konstatoval generální advokát SD, Jednání o brexitu pokračují, EU má…

Spotřebitelé v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Dohoda o nových pravidlech pro výrobu, označování a registraci lihovin, Rada a EP odsouhlasily novou legislativu o levnějších přeshraničních platbách EU plánuje nová pravidla pro lihoviny. Převody v…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop EU chce vymýtit obchodování s lidmi, Rada schválila svůj postoj k legislativě o odstranění teroristického obsahu z internetu, Rada schválila opatření proti převaděčským sítím, EU usiluje o zlepšení…

Vnitřní trh v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Jednotnější pravidla pro prodej schválila Rada, Nový plán na vývoj evropské umělé inteligence v Evropě, EU chce zpřísnit kontroly týkající se výbušnin, Komise vyhodnotila Investice z evropských strukturálních…

Zemědělství a rybolov v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Nová pravidla pro využívání hnojiv budou v souladu s principy cirkulární ekonomiky, Dohoda EP a Rady řeší nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci, Strategii rybolovu v západních vodách…

Životní prostředí v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití Instituce se shodly na opatření s cílem omezit používání některých jednorázových plastových výrobků, pro něž existují vhodné alternativy bez…