POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Veřejné zdraví v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Bezpečný přístup ke zdravotnické dokumentaci ze zahraničí Lepší přístup ke zdravotní dokumentaci napříč EU, chce Komise Bezpečný přístup ke zdravotnické dokumentaci ze zahraničí Možnost přístupu občanů k zdravotnickým…

Vnější obchodní vztahy v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost, Komise zavedla konečná ochranná cla na dovoz výrobků z oceli, EU spustila řízení pro dočasné pozastavení obchodních preferencí vůči…

Vnitřní trh v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Rada a EP se dohodly na nových pravidel pro přeshraniční nabídku investičních fondů, Zástupci EP a Rady dosáhly politické dohody o nové generaci referenčních hodnot pro nízkouhlíkové investice,…

Zemědělství a rybolov v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Rada a EP se dohodly na podobě návrhu zlepšení fungování systému kontroly bezpečnosti potravin, Komise přijala revizi pravidel de minimis pro zemědělce, mají nárok až na 25 tis.…

Životní prostředí v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Komise investuje do ekologických technologií Nový inovační fond EU má podpořit investice do ekologických technologií Krátce… Komise investuje do ekologických technologií Rozvoj nových technologií Komise podpoří částkou 10…

Daně v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Komise představila kroky k postupnému zavádění hlasování QMV v oblasti daňové politiky EU, Rada souhlasí s postojem k novému regulačnímu rámci pro investiční firmy Řešením zdlouhavého a neefektivního…

Doprava v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Rada potvrdila dohodu o přísnějších limitech CO2, Rada plánuje podpořit čistou mobilitu prostřednictvím veřejných zakázek EU usiluje o další snižování CO2 u vozidel Pokrok v „čisté mobilitě“, Rada…

Energie v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Rada schválila dohodu s EP o pravidlech trhu s elektřinou, ČR žalována kvůli energetickým štítkům budov Reforma trhu s elektřinou přijata finálně Radou ČR hrozí sankce kvůli nedodržování…

Hospodářská soutěž v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Komise plánuje prodloužit pravidla pro státní podporu a zahájit jejich hodnocení, Komise udělila společnosti MasterCard pokutu za porušování antimonopolních pravidel EU, Podle zprávy Komise v EU funguje prosazování…

Informační společnost v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop EP a Rada se dohodly na nových pravidlech týkajících se prodeje zboží a poskytování digitálního obsahu, Zástupci EU se dohodli na pravidlech usnadňujících využívání veřejně přístupných dat Jednání…