Alice Krutilová: „Chtěla bych, aby Češi vnímali respekt, který k nám ostatní země mají“

Odbor pro předsednictví České republiky v Radě EU vykonával během českého půlroku v čele Rady EU funkci centrálního koordinátora. V čele odboru, kterému se jinak přezdívá i „centrální mozek předsednictví“ po celou dobu jeho působení stála ředitelka Alice Krutilová.

Pokračovat ve čteníAlice Krutilová: „Chtěla bych, aby Češi vnímali respekt, který k nám ostatní země mají“

Štěpán Černý: „Patříme ke spolehlivým členům evropského klubu“

Sekce pro evropské záležitosti je hlavním dějištěm koordinace evropských politik na Úřadu vlády. Mezi její hlavní úkoly patří formulace a praktické provádění politiky České republiky vůči Evropské unii a informování…

Pokračovat ve čteníŠtěpán Černý: „Patříme ke spolehlivým členům evropského klubu“

Žáci ZŠ Sezemice poznali základy EU a oslavili Den Evropy!

Dne 27. dubna nás navštívila paní Boukalová z pardubického Eurocentra. Pro žáky devátých ročníků byl připraven dvouhodinový program zaměřený na téma Evropské unie. Program Jsme v EU, buďme v obraze! byl určen pro…

Pokračovat ve čteníŽáci ZŠ Sezemice poznali základy EU a oslavili Den Evropy!

SHRNUTÍ: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

V pátek 24. února se v Lichtenštejnském paláci a prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil kulatý stůl na téma zhodnocení českého předsednictví v Radě EU. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou…

Pokračovat ve čteníSHRNUTÍ: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

ČLÁNEK: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Česká republika ukončila své půlroční předsednictví v Radě Evropské unie na začátku ledna tohoto roku. Nyní, s odstupem několika týdnů, je možné se podívat na uplynulý půlrok a zhodnotit, jak si…

Pokračovat ve čteníČLÁNEK: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU