Konference o budoucnosti EU

Konference o budoucnosti Evropy byla slavnostně zahájena na Den Evropy 9. května 2021. Diskuzní platforma, která bude trvat dva roky, si klade za cíl formou série debat s veřejností umožnit občanům celé Evropy sdílet své myšlenky a názory na fungování EU a přímo tak ovlivnit utváření její budoucnosti. Na základě podnětů občanů shromážděných během konference bude formulován soubor doporučení pro návazná opatření, která by měla EU přijmout.

Záměr uspořádat konferenci o budoucím směřování evropského kontinentu postavenou na co nejširší účasti občanů poprvé vyslovil na jaře roku 2019 francouzský prezident Emmanuel Macron. O několik měsíců později pak nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila závazek Konferenci o budoucnosti Evropy uspořádat. Konference představuje první akci svého druhu, která občanům nabízí možnost se na celoevropské úrovni zapojit do diskuze o klíčových prioritách a budoucí podobě EU. O jakých konkrétních tématech bude nakonec konference jednat rozhodnou prostřednictvím své účasti právě sami občané.

Konference má formu série diskuzí a občanských konzultací pořádaných napříč celou Evropou, které dávají obyvatelům EU možnost přímo ovlivnit formování jejích politik a cílů, vznášet podněty na změny a sdílet názory na to, jak by měla Unie v budoucnu vypadat. Diskuse a související akce pořádají nejenom instituce EU, ale také národní, regionální a místní orgány, stejně jako i občanská společnost a další organizace. Cílem je vytvořit veřejné fórum, které podpoří otevřenou, inkluzivní a transparentní diskuzi o otázkách, které jsou pro Evropany důležité a které ovlivňují jejich každodenní život.

Konference je založená také na snaze vzít v potaz evropskou sociální rozmanitost a podpořit i zapojení občanů z regionů mimo hlavní města. Občané se tedy mohou zapojovat do řady akcí pořádaných přímo v jejich oblasti a zaměřených na regionální témata, která jsou jim blízká. Kromě toho je možné se zapojit i prostřednictvím interaktivní mnohojazyčné online platformy, která občanům umožní sdílet jejich nápady, připomínky a obavy.

V České republice se v průběhu dvou let uskuteční série debat se širokou veřejností pořádaných ve všech krajích regionálními Eurocentry. Akce budou zaměřené jak na obecné otázky týkající se fungování a směřování EU, tak na otázky specifické pro každý region. Debaty budou doplněny o řadu dalších regionálních akcí zahrnujících přednášky pro školy či semináře a workshopy konkrétněji věnované jednotlivým dílčím tématům. Kromě toho se pod záštitou Konference uskuteční i řada akcí pořádaných dalšími organizacemi a subjekty z řad občanské společnosti. Na online platformě bude možné veškeré akce jak vyhledávat, tak jejich organizaci registrovat jako pořadatel.

Na portálu Euroskop naleznete v této rubrice základní informace o Konferenci, avíza na plánované debaty v českých regionech, reportáže z již uskutečněných akcí a informace o událostech a debatách na celoevropské úrovni. Kromě toho jsme pro vás připravili seriál o důležitých evropských proslovech, které pronesli státníci a významné osobnosti veřejného života právě k tématu evropské budoucnosti. Každý pátek se s námi můžete vydat po cestě myšlenek a plánů, které fomovaly evropskou integraci od konce Druhé světové války až do současnosti.

Témata Konference o budoucnosti Evropy

23.04.2021 KOBE Konference o budoucnosti Evropy si klade za svůj cíl co největší participaci občanů EU. Ti mohou diskutovat a sdílet své nápady v rámci deseti různých témat, které vám…

Digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy

19.04.2021 Euroskop Slavnostním zahájením 9. května začne Konference o budoucnosti Evropy. Již 19. dubna se ale spustila celoevropská digitální platforma, která má být páteří fungování celé Konference. Úřad vlády ve…

Jak bude probíhat Konference o budoucnosti Evropy

06.04.2021 Konference o budoucnosti Evropy bude zahájena na Den Evropy 9. května 2021. Diskuzní platforma, která by měla trvat dva roky, si klade za cíl formou série debat s veřejností…