Konference o budoucnosti EU

Konference o budoucnosti Evropy byla slavnostně zahájena na Den Evropy 9. května 2021. Diskuzní platforma, která bude trvat dva roky, si klade za cíl formou série debat s veřejností umožnit občanům celé Evropy sdílet své myšlenky a názory na fungování EU a přímo tak ovlivnit utváření její budoucnosti. Na základě podnětů občanů shromážděných během konference bude formulován soubor doporučení pro návazná opatření, která by měla EU přijmout.

Záměr uspořádat konferenci o budoucím směřování evropského kontinentu postavenou na co nejširší účasti občanů poprvé vyslovil na jaře roku 2019 francouzský prezident Emmanuel Macron. O několik měsíců později pak nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila závazek Konferenci o budoucnosti Evropy uspořádat. Konference představuje první akci svého druhu, která občanům nabízí možnost se na celoevropské úrovni zapojit do diskuze o klíčových prioritách a budoucí podobě EU. O jakých konkrétních tématech bude nakonec konference jednat rozhodnou prostřednictvím své účasti právě sami občané.

Konference má formu série diskuzí a občanských konzultací pořádaných napříč celou Evropou, které dávají obyvatelům EU možnost přímo ovlivnit formování jejích politik a cílů, vznášet podněty na změny a sdílet názory na to, jak by měla Unie v budoucnu vypadat. Diskuse a související akce pořádají nejenom instituce EU, ale také národní, regionální a místní orgány, stejně jako i občanská společnost a další organizace. Cílem je vytvořit veřejné fórum, které podpoří otevřenou, inkluzivní a transparentní diskuzi o otázkách, které jsou pro Evropany důležité a které ovlivňují jejich každodenní život.

Konference je založená také na snaze vzít v potaz evropskou sociální rozmanitost a podpořit i zapojení občanů z regionů mimo hlavní města. Občané se tedy mohou zapojovat do řady akcí pořádaných přímo v jejich oblasti a zaměřených na regionální témata, která jsou jim blízká. Kromě toho je možné se zapojit i prostřednictvím interaktivní mnohojazyčné online platformy, která občanům umožní sdílet jejich nápady, připomínky a obavy.

V České republice se v průběhu dvou let uskuteční série debat se širokou veřejností pořádaných ve všech krajích regionálními Eurocentry. Akce budou zaměřené jak na obecné otázky týkající se fungování a směřování EU, tak na otázky specifické pro každý region. Debaty budou doplněny o řadu dalších regionálních akcí zahrnujících přednášky pro školy či semináře a workshopy konkrétněji věnované jednotlivým dílčím tématům. Kromě toho se pod záštitou Konference uskuteční i řada akcí pořádaných dalšími organizacemi a subjekty z řad občanské společnosti. Na online platformě bude možné veškeré akce jak vyhledávat, tak jejich organizaci registrovat jako pořadatel.

Na portálu Euroskop naleznete v této rubrice základní informace o Konferenci, avíza na plánované debaty v českých regionech, reportáže z již uskutečněných akcí a informace o událostech a debatách na celoevropské úrovni. Kromě toho jsme pro vás připravili seriál o důležitých evropských proslovech, které pronesli státníci a významné osobnosti veřejného života právě k tématu evropské budoucnosti. Každý pátek se s námi můžete vydat po cestě myšlenek a plánů, které fomovaly evropskou integraci od konce Druhé světové války až do současnosti.

Konference o budoucnosti Evropy ukončila svou činnost

Konference o budoucnosti Evropy ukončila svou činnost. Zpráva o konečném výsledku konference, včetně 49 návrhů, byla 9. května 2022 předložena předsedům tří institucí (Komise, Parlament a Rada). Konference o budoucnosti…

Zakončení Konference o budoucnosti Evropy dne 9. května

V Den Evropy předloží tři spolupředsedové výkonné rady předsedům orgánů EU závěrečnou zprávu konference. Během této akce vystoupí se svými projevy předsedkyně EP Roberta Metsolová, předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a…