PRÁCE

Dávky v nezaměstnanosti při migraci

Právo ucházet se o zaměstnání v zemích EU

Každý občan EU, který je nezaměstnaný, má právo hledat a ucházet se o práci i v jiné členské zemi EU. Podpora v nezaměstnanosti, která mu náleží, se v takovém případě může převést z domovského státu do země, v níž je nezaměstnaný uchazečem o práci (při splnění potřebných náležitostí).

Avšak žadatel musí být alespoň 4 týdny od okamžiku, kdy se stal nezaměstnaným, v evidenci na úřadu práce země, ve které jste se stali nezaměstnanými. Tento požadavek vychází z předpokladu, že nezaměstnaný by měl napřed vyčerpat všechny možnosti hledání nového pracovního místa ve své zemi a pak teprve rozšířit hledání zaměstnání na další země. Příslušný úřad práce může případně čtyřtýdenní dobu zkrátit.

Jiná je situace, pokud jste již v zahraniční dlouhodobě žili a pracovali. V tomto případě se můžete rozhodnout, zdali v dané zemi chcete zůstat, nebo se vrátit domů. Pokud se rozhodnete v zemi zůstat, měli byste mít stejné podmínky jako místní občané. Pokud se rozhodnete vrátit domů, je nutné kontaktovat místní úřad práce a zjistit, jestli máte i po pobytu v zahraničí na dávky nárok. Pokud vám nárok na dávky v nezaměstnanosti v zemi původu zanikl, můžete si zažádat o povolení k převodu dávek v nezaměstnanosti.

Transfer dávek v nezaměstnanosti – postup

Jak již bylo řečeno, souhlas s výplatou dávky v nezaměstnanosti v jiné členské zemi EU/EHP vydává příslušný úřad práce a to prostřednictvím formuláře U2 (E 303). Do sedmi dnů po odjezdu se musí žadatel o práci přihlásit u služeb zaměstnanosti v zemi, kde novou práci hledá. Svůj nárok na dávky v nezaměstnanosti zasílané z domovského státu si zachová maximálně po dobu šesti měsíců.

Nepodaří-li se za tuto dobu uchazeči o práci najít nové zaměstnání, může dále uplatnit nárok na dávky v zemi, kde byl naposledy zaměstnán – ovšem pouze v případě, že se sem vrátí před skončením šestiměsíční doby. Pokud se vrátí později bez výslovného svolení úřadu práce, veškeré jeho nároky na dávky zanikají.

Možná výjimka

Pokud se uchazeči nepodaří najít si práci do tří měsíců, může v zemi zůstat a pokračovat v hledání práce pouze v případě, že má reálnou šanci zaměstnání brzo nalézt (nutné prokázat například tím, že má brzy smluvenou účast v konkurzu, nebo že si místo již našel a nyní čeká na termín nástupu do zaměstnání).

Sociální i zdravotní pojištění je nadále aktivní v zemi, kde byl uchazeč naposledy zaměstnán (země, která vyplácí dávky v nezaměstnanosti). V případě nemoci či úrazu v zahraničí pojištění prokáže Evropským průkazem zdravotního pojištění.

Další informace a odkazy