PRÁCE

Pracovník - rodinný příslušník občana EU

Rodinný příslušník občana EU

– zde máme na mysli občany třetích zemí, tedy občany států, jež nejsou členy EU, EHP či Švýcarska, ale zároveň jsou tito občané třetích zemí rodinnými příslušníky občana EU.

Základní řešení nalezneme v textu Směrnice 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Práva rodinných příslušníků jsou odvozována od občana EU. V mnoha ohledech dle uvedené směrnice jsou práva v podstatě rovnocenná občanům EU, což by mělo platit i v otázce přístupu na pracovní trh. Ovšem ani uvedená směrnice automaticky neruší povinnost rodinných příslušníků dokladovat své nároky, případně vyřizovat nějaký doklad o volném přístupu k práci v dané zemi či určitý registrační doklad apod.

Řešení této problematiky ze strany ČR vychází z dikce Zákona o zaměstnanosti v platném znění, zde paragraf 98, písmeno m. Plné znění zákona a konkrétní část k řešené problematice je možné najít například zde.

Další informace a odkazy