Vnitřní trh v únoru 2023

né stanovisko ke slovenské, české, španělské a dánské žádosti o finanční podporu z RRF, Rada přijala aktualizaci národního plánu Německa, Komise dokončila 2. syndikaci v částce 7 mld. €, Program InvestEU a EIF představují nový evropský klimatický fond na řešení dluhů (EUCLIDES)

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v únoru 2023

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2023

EU prodloužila platnost sankcí vůči Rusku a vydává Ukrajině 1. část balíku MFA+ ve výši 3 mld. €, EU přijala další omezující opatření proti porušování lidských práv v Íránu, EU zřídila civilní misi v Arménii, Komise přijímá opatření na ochranu před rizikem radikalizace a náboru extremistů na internetu

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2023

Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2023

Komise přichází s konkrétními opatřeními pro větší zapojení sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, Komise a členské státy posilují spolupráci v boji proti nedostatku pracovní síly v EU

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v lednu 2023