POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Vnitřní trh v prosinci 2022

Komise předkládá opatření k rozvoji CMU, Program InvestEU zveřenil své 1. investice do podniků napříč EU

Energie v prosinci 2022

Rada schválila cenový strop na ruskou ropu, Rada se dohodla na pravidlech pro snížení emisí metanu, REPowerEU: Rada a EP dosáhly dohody o oblasti působnosti i financování, Rada schválila dočasný mechanismus zastropování cen plynu, Rada schválila pravidla pro usnadnění zavádění OZE

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2022

ouvislosti s děním v Íránu a KLDR, Komise navrhuje nová pravidla na posílení využívání API, Komise předkládá dodatečná restriktivní i podpůrná opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, Komise zveřejňuje 5. zprávu o monitoringu bezvízového režimu EU, Komise navrhuje akční plán pro západní Balkán v oblasti migrace, Platnost omezujících opatření EU byla prodloužena o další rok, Komise podpoří demokratické aspirace v Bělorusku 25 mil. €, EU přijala nový program na podporu hraniční správy s Tureckem, Rada se dohodla na navýšení stropu pro EPF v roce 2023

Doprava v prosinci 2022

Rada se domluvila na větším propojení TEN-T, Rada a EP se dohodly na pravidlech pro lodě typu ro-ro

Životní prostředí v prosinci 2022

Fit for 55: Rada a EP se dohodly na podobě klíčové části balíku, Zelená dohoda pro Evropu: Rada a EP našly shodu nad bojem proti odlesňování, Zelená dohoda pro EU: Udělování bezplatných emisních povolenek v odvětví letectví má skončit, shodli se Rada a EP, Rada přijala návrh ohledně trestněprávní ochrany životního prostředí, Zelená dohoda pro Evropu: Rada a EP se dohodly na pravidlech pro baterie, Rada a EP se dokázaly shodnout na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2022

Komise navrhuje další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, EU navrhuje opatření ke zlepšení a zrychlení přeshraničního pohybu ozbrojených sil, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jsou připravený plně se účastnit schengenského prostoru, EU uložila další omezující opatření v souvislosti s používáním chemických zbraní, Instituce se dohodly na posílení bezpečné komunikace novým družicovým systémem, Rada schválila zahájení jednání se 4 partnery ze západního Balkánu o spolupráci s agenturou Frontex, Albánie se připojila k mechanismu EU pro civilní ochranu, Komise zveřejnila poslední zprávu o pokroku Rumunska v boji proti korupci, Komise navrhuje akční plán pro centrální Středomoří

Životní prostředí v listopadu 2022

Komise se chce zbavit odpadů z obalů, Instituce se dohodly na revizi nařízení ke sdílenému úsilí, Komise navrhuje emisní normu Euro 7 pro motorová vozidla, Komise přijala revidovaný akční plán pro biologickou rozmanitost, Rada a EP našly shodu nad regulací emisí a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, Komise navrhuje parametry certifikace pohlcování uhlíku