POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Životní prostředí v říjnu 2022

Zelená dohoda EU: Komise předložila návrhy na přísnější ochranu ovzduší a vody, Rada a EP se dohodly na nulových emisí nových automobilů, EU přijala svůj postoj k nadcházející konferenci COP27 a COP15, Rada našla shodu nad pravidly pro energetickou náročnost budov

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2022

EU přijala další preventivní a asistenční opatření v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, EU přijala další preventivní a asistenční opatření v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, Komise navrhuje aktualizovat pravidla pro pro zvýšení bezpečnosti a usnadnění legálního obchodu s palnými zbraněmi, EU prodloužila omezující opatření proti ISIL (Dá’iš) a al-Kajdě

Informační společnost v říjnu 2022

Rada se dohodla na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců IKT, Komise zveřejnila etické pokyny pro využívání umělé inteligence 

Vnitřní trh v říjnu 2022

Instituce se dohodly na úpravě normalizačních pravidel EU, Komise urychluje práci na posílení evropské odolnosti, EU dosáhla pokroku v oblasti unie kapitálových trhů

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2022

Rada přijala směrnici EU o přiměřených minimálních mzdách, Rada schválila akt na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Hlavní představitelé EU a sociální partneři se setkali na sociálním summitu