POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2022

Komise schválila zprávu o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání, ERI vydala 1. investice v celkové výši 190 mil. € v rámci programu Horizont Evropa, Rada přijala opatření na podporu školního úspěchu dětí v celé EU

Veřejné zdraví v listopadu 2022

Úřad HERA zajistil až 2 mil. dávek vakcíny proti opičím neštovicím, V EU se snižuje používání antibiotik, Komise zajišťuje téměř 3,5 mil. léčebných dávek proti COVIDu-19

Informační společnost v listopadu 2022

Rada přijala pravidla ke společným pravidlům k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti, Komise informovala o zpomalení pokroku v boji proti nenávistným projevům online, Instituce vydaly prohlášení o digitálních právech a zásadách, Rada se dohodla na „wellbeingu” v digitálním vzdělávání, Rada přijala nařízení o digitální provozní odolnosti

Energie v listopadu 2022

Komise chce urychlit povolování OZE, Rada souhlasí, Komise představila parametry mechanismu cenové korekce plynu na burze

Institucionální záležitosti v listopadu 2022

omise přijala sdělení pro správu ekonomických záležitostí, Komise přijala nový návrh pro interoperabilní a propojenou Evropu, Komise vydala hospodářskou prognózu z podzimu 2022, Instituce dosáhly dohody o rozpočtu na rok 2023

Vnitřní trh v listopadu 2022

Komise podporuje transparentnost v odvětví krátkodobých pronájmů ku prospěchu všech aktérů, Bulharsko, Chorvatsko a Řecko získaly pozitivní hodnocení k žádostem o podporu z Nástroje pro oživení a odolnost, Rada se dohodla na postoji k provádění reforem Basel III, Rada schválila směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti