POJIŠTĚNÍ

Databáze MISSOC

Pokud se rozhodujete o možnosti práce a souvisejícím stěhování do jiné země EU, bude pro vás kromě jiných informací možná důležité, jakým způsobem daný stát řeší svou sociální politiku a definuje právo na rodinné dávky.

K tomuto účelu zřídila Evropská komise internetový portál MISSOC (Mutual Information System on SOCial protection), která přináší přehled a tabulky či další porovnání sociálních dávek v členských státech EU, EHP a Švýcarsku. S pomocí portálu lze získat přehled o rodinných dávkách a podmínkách pro jejich poskytování v jednotlivých zemích.

Další informace a odkazy