POJIŠTĚNÍ

Úhrada za zdravotní péči v jiném státě EU

Turistické pobyty mimo zemi pojištění

Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění mají nárok na to, aby jim jejich zdravotní pojišťovna vydala kartu Evropského průkazu zdravotního pojištění. Průkaz slouží (po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU, EHP a Švýcarsku. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě z nějakého důvodu nebudete mít uvedený průkaz či jeho náhradní potvrzení, můžete svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace můžete požádat o zprostředkování zaslání tohoto Potvrzení přímo v dané nemocnici.

Evropský průkaz zdravotního pojištěné (či náhradní potvrzení) je třeba v případě náhlé potřeby zdravotní péče v jiném členském státě předložit ošetřujícímu lékaři. Pak má český pojištěnec nárok na zdravotní péči za obdobných podmínek jako místní pojištěnci. Platí zde, že místní systém zdravotního pojištění uhradí ošetření ve stejné výši, jakou by hradil i za svého pojištěnce. Je však nutné vždy počítat s tím, že ve většině států se za péči i za léky připlácí. Zde je vyžadováno zaplacení v hotovosti. V některých státech musí pacient při ambulantním ošetření zaplatit celou částku hotově a s účtem pak navštívit tamní zdravotní pojišťovnu k proplacení nárokované částky.

Pozor: Zákonným zdravotním pojištěním není kryt případný převoz nemocného zpět na území České republiky.

Pokud se chcete vyhnout zvýšeným nákladům na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, doporučujeme před odjezdem uzavřít ještě komerční cestovní zdravotní připojištění. Při ošetření v zahraničí pak předložíte doklad o sjednaném komerčním připojištění.

Další informace a odkazy

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop