POJIŠTĚNÍ

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Bez Evropského průkazu zdravotního pojištění či dočasného náhradního potvrzení byste neměli cestovat do jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru ani do Švýcarska. Od 1. června 2004 jsou pojištěnci členských států vybavováni Evropským průkazem zdravotního pojištění, který má v případě potřeby zjednodušit čerpání zdravotní péče.

Tento doklad, který vám vydá vaše zdravotní pojišťovna, vám během pobytu usnadní přístup ke zdravotní péči, jež bude poskytnuta v souladu s právními předpisy hostitelského státu (např. v některých zemích vám bude poskytnuta zdravotní péče bezplatně, jinde stanovena spoluúčast pacienta apod.).

Pokud jste nuceni některé náklady za ošetření hradit v hotovosti, zaručují vám uvedené doklady úhradu u místní pojišťovny či po vašem návratu domů, vyžádejte si proto vždy doklad o zaplacení. Ale pozor: Evropský průkaz zdravotního pojištění nelze použít u soukromých poskytovatelů zdravotní péče.

Formát Evropského průkazu zdravotního pojištění

Průkaz má ve všech státech stejné technické parametry a vzhled, což zaručuje jeho jednoznačnou rozpoznatelnost poskytovateli zdravotní péče.

Podrobněji se před odjezdem informujte na své pobočce zdravotní pojišťovny. Zároveň doporučujeme uvedené základní zákonné pojištění vždy doplnit některým cestovním připojištěním.

Další informace a odkazy