POJIŠTĚNÍ

Zdravotní péče při pobytu v jiné zemi, než je země pojištění

Důchodce a jeho stěhování do jiné členské země

Zůstanete nadále pojištěn v ČR, kde za vás bude státem placeno pojistné. Jedinou podmínkou zde je, že nepobíráte důchod také v zemi nového bydliště. K čerpání zdravotní péče v nové zemi pobytu pak budete potřebovat Formulář S1 nebo E 121 Potvrzení pro registraci důchodců a aktualizaci seznamů. Formulář vám vystaví vaše zdravotní pojišťovna v ČR. Také Česká správa sociálního zabezpečení potvrzuje ve formuláři některé údaje a poté zasílá zpět na pobočku zdravotní pojišťovny.

Na základě formuláře E121 vám bude na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům (v některých zemích např. v případě potřeby obdržíte lékařskou péči zcela zdarma, v některých státech je však třeba platit spoluúčast).Česká zdravotní pojišťovna, u níž jste byl pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která vás registrovala, hradit jednou ročně náklady na Vaši zdravotní péči.

Pokud pojedete zpět na návštěvu České republiky, budete zde mít po dobu pobytu nárok na plný rozsah zdravotní péče. Budete si tak moci prakticky vybrat, zda chcete být léčeni ve státě bydliště nebo v ČR.

Pokud pojedete na krátkodobou návštěvu do jakékoliv jiné země EU, EHP nebo Švýcarska (mimo ČR a státu bydliště), máte zde v případe potřeby nárok na poskytnutí a úhradu nezbytné zdravotní péče dle místních předpisů. Pro tyto účely předložte lékaři svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pokud splňujete podmínky pro přiznání českého důchodu a máte již o český důchod požádáno, můžete být také ve státě bydliště registrován, i když ještě nebylo vydáno příslušné rozhodnutí.

Jestliže jste teprve žadateli o český důchod a hodláte se stěhovat, bude vám k prokázání českého pojištění v nové zemi do doby přiznání důchodu sloužit formulář E 120.

Vše výše uvedené platí také pro nezaopatřené rodinné příslušníky pojištěnce.

Více informací naleznete na tomto odkaze.

Pracovník a jeho rodina bydlí mimo zemi pojištění

Tuto situaci lze řešit pomocí formuláře E 106 nebo S1, o jehož vystavení může požádat český pojištěnec, který je pojištěn z titulu výkonu výdělečné činnosti na území jedné členské země, a přitom bydlí na území jiného státu. Zdravotní pojišťovna v zemi pojištění posoudí, zda tento účastník má i nadále bydliště v jiném státě a v kladné případě vystaví formulář E 106 – Potvrzení o nároku na věcné dávky nemocenského pojištění a pojištění v mateřství pro osoby bydlící v jiném než kompetentním státě.

Na základě uvedeného formuláře bude pojištěnec spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky zaregistrován u nositele zdravotního pojištění v místě bydliště, kde budou mít všichni nárok na plnou zdravotní péči.

Nezaopatření rodinní příslušníci bydlí mimo zemi pojištění pracovníka

Jedná se například o situaci, kdy česká rodina zůstává nadále žít v ČR a pracovník pobývá v zemi své práce (resp.pojištění). Zde se použije formulář E 109 nebo S1, který bude určen pouze nezaopatřeným rodinným příslušníkům. Tento doklad je třeba předložit nebo zaslat české zdravotní pojišťovně vašich nezaopatřených rodinných příslušníků. Na základě tohoto dokladu budou pracovníkovi nezaopatření rodinní příslušníci v ČR zaregistrováni. Bude jim vydán žlutý Průkaz pojištěnce EU bydlícího v ČR. V ČR budou mít nárok na veškerou zdravotní péči jako čeští pojištěnci. Náklady na tuto péči však ponese pracovníkova zahraniční zdravotní pojišťovna. Budou mít zároveň nárok na plný rozsah zdravotní péče i ve státě pracovníkova pojištění.

Další informace a odkazy

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop