POJIŠTĚNÍ

Odhlášení sociálního a zdravotního pojištění

Zopakujeme, že v Unii platí obecná zásada jednoho kompetentního státu pojištění, a to zpravidla dle místa výkonu činnosti.

Pokud jde o sociální pojištění, odhlášení v zásadě není potřebné, tuto povinnost zajišťuje zaměstnavatel. Účast na sociálním zabezpečení končí spolu s ukončením pracovní smlouvy. Nicméně osoby samostatně výdělečně činné by zásadní změny ohledně své činnosti a pojištění měly příslušnému správci nahlásit.

Zdravotní pojištění – v této záležitosti je pojištěnec ČR ze zákona povinen informovat svou zdravotní pojišťovnu o všech důležitých změnách a skutečnostech. Před odjezdem za prací do jiné země je proto vždy nutné informovat vaši zdravotní pojišťovnu. To proto, abyste nebyl nadále považován za pojištěnce z titulu trvalého pobytu v ČR. S pojišťovnou je třeba také dohodnout konkrétní postup odhlášení zdravotního pojištění v ČR.

Hned po započetí platnosti pracovní smlouvy v nové zemi budete dle výše uvedeného plně zdravotně i sociálně pojištěni v této zemi zaměstnání (často i pobytu). Obdobně bude případ řešen u změny sídla osob samostatně výdělečně činných.

Nárok na dávky v jiném členském státě bude vycházet z titulu tamního pojištění. Povinnost přihlásit pracovníka k pojištění má jeho zaměstnavatel. Jen v některých výjimečných případech se pracovník bude muset přihlásit na příslušném úřadě sám. Konkrétní úpravy závisí na předpisech daného státu, vždy se o svém pojištění informujte na místě.

Další informace a odkazy

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop