POJIŠTĚNÍ

Evropské formuláře

V Evropské unii se používají pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací mezi institucemi v oblasti sociálního zabezpečení a při posuzování nároku na žádanou dávku evropské formuláře, tzv. E-formuláře. Tyto formuláře jednotného formátu jsou k dispozici ve všech 23 oficiálních jazycích Unie a jsou připravené tak, aby v kterékoli členské zemi pracovníci příslušného úřadu získali potřebné informace, přestože formulář bude zpracován například v českém jazyce.

Občané, kteří cestují z různých důvodů na území jiného členského státu (pracovat, studovat apod.), by se měli před odjezdem informovat u kompetentní instituce o tom, zda a jaké E-formuláře s sebou potřebují. Pokud si je totiž opomenou vyžádat, mohou sice uplatnit v zahraničí nárok na dávku, ale musí počítat se zpožděním při rozhodování o jejich nároku z důvodu dodatečného dokládání potřebných skutečností.

E-formuláře si občan nevyplňuje sám, ale vydává mu je kompetentní instituce (v ČR např. ČSSZ, MPSV) buď přímo nebo na základě předložené žádosti. Některé E-formuláře jsou určeny pouze pro výměnu informací mezi institucemi různých států.

Doporučení z hlediska působnosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ):
V případech, kdy budou občané migrovat za účelem výkonu práce nebo činnosti do jiného členského státu, je nutné kontaktovat pracoviště správy sociálního zabezpečení dle místa bydliště v ČR a věc zde domluvit.

V současné době zásadní význam pro spolupráci mezi členskými státy a jejich institucemi hraje tzv. „elektronizace„. Podle nařízení o koordinaci sociálních systémů (883/2004 a 987/2009) si od 1. května 2010 mezi sebou vyměňují údaje elektronicky. To jim umožňuje systém EESSI (elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení). Strukturované elektronické dokumenty (SED) zjednodušují a zefektivňují výměnu informací mezi institucemi. Papírové dokumenty by měly být používány pouze tam, kde se komunikuje s dotčenou osobou či je vydání papírového dokumentu jinak odůvodněno.

Přehled základních typů elektronických formulářů SED

 • příslušné právní předpisy (A)
 • důchody (P)
 • nemoci (S)
 • rodinné dávky (F)
 • pracovních úrazů a nemocí z povolání (DA)
 • nezaměstnanost (U)
 • horizontální otázky (H)
 • Vymáhání (R)

Přehled základních typů tištěných E-formulářů (číslování)

 • E 0xx (E 001) – obecné informace (žádost o informace)
 • E 1xx (E 101 a 102) – příslušnost k právním předpisům
  (E 103 a výše) – dávky v nemoci a pohřebné
 • E 2xx (E 201 a výše) – důchodci a důchody
 • E 3xx (E 301 a výše) – dávky v nezaměstnanosti
 • E 4xx (E 401 a výše) – rodinné dávky
 • E 6xx (E 601) – nepříspěvkové dávky

Další informace a odkazy