POJIŠTĚNÍ

Informační síť EURES

Informační síť EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil, je možné využít také k vyhledávání základních informací o životních podmínkách v zemi Vašeho zájmu, například i o podmínkách sociálního zabezpečení a pojištění.

Služba EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) propojuje veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má také Švýcarsko.

Úkolem sítě EURES je poskytovat služby všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES – evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce každé zúčastněné země.

Další informace a odkazy